Homerlive
http://www.homerlive.cz/parkovani-v-bezrucovce-za-tri-mesice/

Parkování v Bezručovce za tři měsíce
Parkoviště v Bezručově ulici, kterého se obyvatelé této části města už nemohou dočkat, bude až za tři měsíce. Je sice hotové, ale čeká se na kolaudaci. Dřív se na něj nepostaví ani auto.

Zaparkovat v Bezručově ulici je mnohdy nadlidský úkol. Město se proto pustilo do stavby parkoviště, které by mělo pojmout až 40 aut. Dokončení stavby parkoviště se protáhlo, ale ani nyní nemohou řidiči v Bezručově ulici na novém parkovišti zaparkovat. Stavba parkoviště je dokončena, ale možno užívat ji lze pouze, pokud je schopna bezpečného a řádného užívání. O tom rozhodne stavební úřad. Pokud tomu tak bude, vydá příslušný stavební úřad kolaudační souhlas. „Vzhledem k drobným změnám, které vznikly během realizace, je nutno před samotnou kolaudací provést změnu stavby před jejím dokončením. Tato změna tedy vydání kolaudačního souhlasu značně prodlužuje. Avšak odbor investic a regionálního rozvoje se ze všech sil snaží, aby možnost užívání stavby občany proběhlo v co nejkratším možném termínu. Zajišťuje proto možnost předčasného užívání části stavby, což vyžaduje závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlasy správců inženýrský sítí k tomuto předčasnému užívání a následně toto povolení může vydat příslušný stavební úřad a to jen pokud tato část stavby bude schopna předčasného užívání. Termín, kdy budou moci občané parkovat svá vozidla na parkovišti, v tuto chvíli neumím stanovit. Pouze se domnívám, že pokud proběhne vše hladce, mohlo by to být do 3 měsíců,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Na novém parkovišti v ulici Bezručova vznikne celkem 40 parkovacích míst, z toho 2 místa pro ZTP. Celkové náklady stavby jsou cca 1,9 mil. Kč vč. DPH.
Post date: 2016-10-22 11:48:50
Post date GMT: 2016-10-22 09:48:50