Partnerská spolupráce mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda v Polsku v roce 2018

0
206

V uplynulém měsíci proběhla partnerská jednání mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda, která jsou zakotvena Smlouvou o spolupráci mezi jednotlivými regiony už od roku 2014.

 

 

 

V červnu navštívila delegace z Ostródy vedená starostou okresu pane Andrzejem Wiczkowskim na základě pozvání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Ústecký kraj. Jednání a výměna zkušeností jsou vedena ve všech bodech plnění smlouvy, tedy v oblasti školství, sociální oblasti, kultury a především cestovního ruchu. Výstupy smlouvy jsou přátelská utkání Fotbalové juniorské akademie v obou regionech a výměnné účasti pěveckých sborů na pěveckých soutěžích. V  rámci spolupráce destinačních agentur cestovního ruchu obou regionů letos odjely dva autokary turistů do regionu Ostróda na rekreační pobyty na Mazurská jezera, obráceně přijedou polští turisté do Českého středohoří. Spolupráce v oblasti školství funguje v rámci evropských dotačních titulů.

Během pobytu navštívili polští partneři turistické atraktivity Ústeckého kraje, které jsou podnětné při výměně zkušeností s propagací turistiky v obou regionech.

Starosta Ostródy pan Andrzeje Wiczkowski pozval zástupce Ústeckého kraje na červencovou oslavu Bitvy u Grunwaldu, která je nejvýznamnější středověkou bitvou v polských dějinách. V rámci výjezdu do Ostródy se řešila témata spolupráce pro další rok. „Finančně výhodná je reciproční účast na veletrzích cestovního ruchu v Praze, Drážďanech, Katowicích a Ostródě, kde se oba regiony prezentují s nabídkou cestovního ruchu ve společných expozicích“, uvedl ke spolupráci radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš. Novým tématem je spolupráce v oblasti kultury, o kterou projevil zájem polský partner prostřednictvím Kulturního centra Okresu Ostróda. Nechybělo ani sportovní klání v podobě fotbalu na vodě, kde Ústecký kraj obsadil třetí místo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!