Homerlive
http://www.homerlive.cz/pavel-kaidl-snazime-se-byt-zodpovednym-sousedem/

Pavel Kaidl: Snažíme se být zodpovědným sousedem
Obyvatele Litvínova trápil několik dnů světelný smog, hluk a obavy ze znečištění ovzduší při najíždění etylenové jednotky v areálu Unipetrolu RPA. Lidé z Litvínova, ale i okolních měst se cítili ohroženi a stěžovali si na nedostatek informací. S dotazy se obraceli nejen na vedení Litvínova, ale také na Městskou policii Litvínov, a dokonce na Policii ČR. My jsme se za všechny zeptali člověka nejpovolanějšího, vedoucího odboru externí komunikace Unipetrolu RPA Pavla Kaidla.

Co bylo příčinou jevů, na které si Litvínovští stěžovali, informovali jste předem okolní města?

Informovanost obyvatelstva je pro nás důležitou součástí našich provozních aktivit. Proto poskytujeme informace o naší činnosti nad rámec zákonných povinností. To se týkalo také nedávného uvedení etylenové jednotky do provozu, kterou jsme z důvodů údržby na pár dní odstavili. Najíždění jednotky do provozu je spojeno s krátkodobými hlukovými a světelnými efekty. I když poutají pozornost, právě tyto efekty jsou potvrzením, že zprovozňování jednotky probíhá očekávaným způsobem. V průběhu najíždění i odstavování provozu je nutné vzniklé odpadní plyny bezpečně a s ohledem na životní prostředí tzn. bezdýmně spálit. A aby tento proces byl ohleduplný k životnímu prostředí, přidáváme do spalovacího procesu páru, která zamezí tvorbě nežádoucího dýmu. Mix ohně a páry způsobuje hlukové efekty. Ty jsou ale, jak jsem zmínil, jen vedlejším důsledkem ekologického spalování.

Jakým způsobem firma informuje okolní města a obce o podobných provozních událostech?

Informace o provozu poskytujeme formou e-mailového a případně telefonického hlášení na příslušné zástupce okolních měst a obcí. Pro veřejnost jsou informace dostupné prostřednictvím webu a zelené linky Ekologického centra Most a na našich internetových stránkách. Náš dispečink a interní záchranné složky jsou v nepřetržitém kontaktu a těsně spolupracují s veřejnými záchrannými a policejními složkami, které mají přístup do aktuálního monitoringu provozu našich výrobních zařízení.  S veřejnými složkami také organizujeme preventivní cvičení, při kterých simulujeme různé nestandardní situace.

Měříte během podobných událostí hladinu hluku, pokud ano, došlo k překročení hygienické normy?

Měření hluku nebo imisního zatížení spadá dle platné legislativy do působnosti Českého meteorologického ústavu nebo orgánů ochrany zdraví. My sami z preventivních důvodů monitorujeme emise přímo v areálu u zdrojů možného znečišťování. V případě provozu petrochemických havarijních pochodní je provoz monitorován a řízen zejména z pohledu dosažení co nejvyšší účinnosti spalování odpadních plynů, tzn. zajištění bezdýmového spalování přídavkem odpovídajícího množství páry do proudu spalovaného odpadního plynu.

Jak komunikuje Unipetrol s okolními obcemi, podporuje firma region, například komunikace se Svazkem obcí v regionu Krušných hor?

S okolními obcemi spolupracujeme přímo i nepřímo prostřednictvím řady sdružení, kterými jsou například Svazek obcí v regionu Krušných hor, Euroregion Krušnohoří nebo Hospodářské a sociální rady Mostecka a Ústeckého kraje.  Jsme největším zaměstnavatelem v regionu a na naší výrobě z velké části závisí rozvoj průmyslu a životní úrovně České republiky. Zároveň se ale snažíme být i zodpovědným sousedem, protože si uvědomujeme, že chemická výroba je ze své podstaty výrobou náročnou na okolní prostředí.
Post date: 2017-03-24 10:09:44
Post date GMT: 2017-03-24 09:09:44