Pekelské údolí památkou

0
468

Mezibořští radní vzali na vědomí záměr Krajského úřadu v Ústí nad Labem na vyhlášení přírodní památky Pekelské údolí. Vyhlášení této přírodní památky se předpokládá v letošním roce.

Navrhovaná přírodní památka je evropsky významnou lokalitou, kterou již v současné době lze využívat pouze tak, aby nedošlo k jejímu závažnému poškození nebo ke zničení stanovišť, tvořících předmět jejich ochrany. Pro všechny takové zásahy je nutné předem mít souhlas krajského úřadu. Po vyhlášení přírodní památky budou na jejím území platit ochranné podmínky, kterými bude stanoveno, jaká konkrétní činnost bude na území možná pouze se souhlasem kraje. Přírodní památka má chránit jedlové bučiny ve svazích se sítí prudkých potoků s charakteristickou květenou a vzácnými druhy živočichů a hub. Město Meziboří není vlastníkem ani nájemcem pozemků v navrhované přírodní památce. V blízkosti tohoto území se nachází lyžařský areál Meziboří. Záměr předpokládá možnost využít území, zejména lesní cesty k běžeckému lyžování. Tyto aktivity nejsou v chráněném území v žádném konfliktu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!