Homerlive
http://www.homerlive.cz/pomozte-probudit-park-stred/

Pomozte probudit park Střed!
Mostecká radnice chce ve spolupráci s nejširší veřejností a různými organizacemi a spolky probudit chátrající park nad sportovní halou znovu k životu. Chystá řadu akcí. První začíná už teď v dubnu a půjde o soutěž o nejzajímavější vzpomínku z parku Střed.

Město připravuje osvětové i zážitkové akce pro veřejnost a chce tak vzbudit co největší zájem obyvatel o park. „Do budoucna usilujeme o vznik živého a fungujícího parku, k němuž se lidé budou vztahovat s vědomím, že jej pomáhali tvořit,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka. Právě nadace městu pomáhá a chce, aby se na projektu před zahájením příprav architektonické soutěže na revitalizaci parku pracovalo dlouhodoběji.

První z akcí určených veřejnosti bude zaměřená na mapování historie parku Střed. „Pamětníci a držitelé dobových fotografií si budou moci už v průběhu dubna zasoutěžit o nejzajímavější vzpomínku z parku Střed. Zároveň budeme spolu s dalšími partnery průběžně tvořit mapu minulosti místa, kterou slavnostně představíme 10. června vernisáží výstavy umístěné přímo v parku. Tématu se bude speciálně věnovat také například Klub seniorů, s využitím populárního storytellingu, nebo Klub národnostních menšin,“ uvádí koordinátorka projektu Veronika Loucká z mosteckého magistrátu.

Červnová akce bude součástí celorepublikového Víkendu otevřených zahrad a kromě výstavy k minulosti parku nabídne komentované procházky, výtvarně zaměřené dílny pro děti i mládež a celou řadu doprovodných aktivit pro návštěvníky všech věkových i sociálních skupin.

Hlavní podzimní akcí bude dvoudenní říjnová Konference k rozvoji městských čtvrtí v Mostě věnovaná veřejnému prostoru. Nabídne nejen inspirativní příklady dobré praxe, ale zkusí téma uchopit i z pohledu sociální práce a umění.

Nadace Proměny Karla Komárka, u níž radnice opakovaně žádala o nadační příspěvek, projektu poskytla na rok 2018 zatím pouze dílčí podporu na tzv. před-realizační fázi. „Další odbornou pomoc a finance ve výši 25 miliónů korun nadace podmínila jednak dořešením některých majetkoprávních náležitostí, ale i vytvořením podmínek pro širší spolupráci města s jeho obyvateli. Na dobře vedeném projektu nám velmi záleží, proto jsme se této šance chopili s nasazením,“ vysvětluje primátor Mostu Jan Paparega.
Post date: 2018-04-13 11:21:16
Post date GMT: 2018-04-13 09:21:16