Požádejte Litvínov o dotaci

0
334

Žadatelé o individuální dotaci mohou předkládat žádosti o poskytnutí dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity a spolkové činnosti v termínu od 1. července do 15. srpna 2018.

 

Administrátorem pro investiční dotace a neinvestiční dotace stavebního charakteru je odbor investic a regionálního rozvoje MěÚ Litvínov, Ing. Lucie Krupková, náměstí Míru 11, tel. 476 767 690, lucie.krupkova@mulitvinov.cz.

Administrátorem pro neinvestiční dotace je odbor sociálních věcí a školství MěÚ Litvínov, Kateřina Malčeková, Tržní 2042, tel. 476 767 986, katerina.malcekova@mulitvinov.cz.

 

Žadatel je povinen předložit řádně vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí investiční/ neinvestiční dotace stavebního charakteru/neinvestiční dotace z rozpočtu města Litvínova“ (příloha č. 1 až č. 3 Pravidel) včetně všech povinných příloh v písemné podobě osobně nebo prostřednictvím pošty na výše uvedené adresy.

 

Důležité upozornění:

Vzhledem k Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, kterým se upravují postupy a mechanizmy sloužící k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je nutné předložit ke schválení Zastupitelstvu města Litvínova aktualizaci Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Litvínova (Pravidel).

 

Žádosti o dotace a část příloh včetně Pravidel budou k dispozici až po jejich schválení v zastupitelstvu města po 28. červnu 2018, a to na webových stránkách města Litvínova: http://www.mulitvinov.cz/dotace-a-zapujcky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!