Přijďte se podívat, jak se žije v zařízeních městské správy sociálních služeb

0
198

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace
Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 9. října 2018 od 9 do 15 hodin v jednotlivých zařízeních organizace.

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář pro seniory a handicapované občany, ul. Barvířská 495, 434 01  Most
9:00 – 10:00 hodin – skupinové kondiční cvičení – 2. patro, malý sál
9:00 – 11:00 hodin – Domov se zvláštním režimem – 8. patro, klubovna
9.00 – 11:00 hodin – klub ručních prací – 3. patro, klubovna
12:30 – 15:00 hodin – klub kavárnička – 2. patro, malý sál
12:30 – 15:00 hodin – klub pletení z pedigu – 2. patro, malý sál
13:00 – 15:00 hodin – Domov se zvláštním režimem – keramická dílna – 7. patro

Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most
9:30 hodin – skupinové cvičení a paměťové hrátky
13:00 hodin – odpolední klub, pletení košíků
– celodenní výstava ergovýrobků ve vstupní hale

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most
9:00 – 10:30 hodin – tvořivá dílna – místnost ergoterapie – přízemí
9:00 – 15:00 hodin – prezentace fotografií z akcí – chodba v přízemí, prohlídka zařízení
12:00 – 12:30 hodin – polední přestávka

Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, 434 01 Most
9:00 – 10:00 hodin – cvičení se seniory
10:00 – 11:00 hodin – trénink mažoretek
9:00 – 11:00 hodin – prodej keramických výrobků ve vestibulu zařízení
13:00 – 15:00 hodin – ukázka prací v keramické dílně
– během celého dne – promítání fotek ve společenské místnosti, prohlídka společných prostor, bytových jednotek a zahrady zařízení

Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, 434 01 Most
– prohlídka zařízení – ergodílna s prezentací výrobků obyvatelů, tělocvična, klubovny, jídelna, kuchyň, v případě volného bytu možnost jeho prohlídky
– prohlídka zahrady – altánu, záhonků s květinami, zasazeného červeného javoru, cvičícího stroje
– seznámení se sociální službou – pečovatelská služba
– prezentace fotografií z celoročních akcí

Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, 434 01 Most
9:00 – 11:00 hodin – ukázka prací v keramické dílně spojená s výstavou výrobků
– během celého dne – promítání fotek ve společenské místnosti, prohlídka společných prostor, bytových jednotek a zahrady zařízení 

 Denní dětský rehabilitační stacionář, Středisko denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, 434 01 Most
– možnost prohlídky zařízení včetně ukázky individuální práce s dítětem
– prezentace poskytované sociální služby
– prezentace fotografií z celoročních aktivit

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most
9:00 – 9:45 hodin – muzikoterapie
10:15 – 11:15 – keramika
(V odpoledních hodinách nebudou přítomní uživatelé, proto není uveden program.)

Pečovatelská služba, ul. Komořanská 818, 434 01 Most
– prohlídka prostor pečovatelské služby – jednací kancelář
– poskytnutí informací o pečovatelské službě ústně i formou propagačního materiálu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818, 434 01 Most
– prohlídka zařízení – konzultovny, relaxační místnost
– seznámení se sociální službou – odborné sociální poradenství
– v případě zájmu seznámení s používanými technikami při práci s uživateli sociální služby

 K dispozici budou žádosti do zařízení
a propagační materiály.
 

Úvodní foto: Daniel Šajner

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!