Primátor Jan Paparega: „Veřejné zakázky dávají práci místním lidem“

0
328

Všichni veřejní zadavatelé se musejí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Výjimkou nejsou ani obce a města, tedy ani město Most. Uvedený zákon byl před třemi lety novelizován, díky čemuž se veřejné zadávání zrychlilo a celý průběh je průhlednější. Změnou zákona odpadly pochybné a netransparentní postupy jako například nechvalně známé losování.

Zakázky za více než 2 miliony korun (bez DPH) na dodávky a služby a zakázky za více než 6 milionů korun (bez DPH) na stavební práce není možné vyhlásit jinak, než naprosto otevřeným způsobem. U veřejných zakázek malého rozsahu (tedy u těch do 2 nebo do 6 milionů Kč) se město při zadávání řídí pravidly, která upřesňují a organizačně doplňují zákon o veřejných zakázkách. I v těchto případech město obvykle vyhlašuje zakázky otevřeným způsobem. Nastat ovšem mohou případy, kdy u specializovaných zakázek malého rozsahu, tedy za méně finančních prostředků, je vhodné poptat firmy přímo z regionu. „Kromě skutečnosti, že město chce pochopitelně podpořit místní podnikatele, kteří dávají práci místním občanům, spíše než firmám z druhého konce republiky, se objevovaly problémy s kvalitou dodávek, služeb a stavebních prací firmami z jiných regionů a ve zvýšené míře se vyskytovaly obtížněji řešitelné reklamace,“ vysvětluje František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek.

Město Most navíc začalo jako jeden z prvních veřejných zadavatelů využívat takzvané sociálně odpovědné veřejné zadávání. Jedná se o zvláštní podmínku v sociální oblasti, kdy mají dodavatelé povinnost zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané právě v rámci plnění veřejných zakázek. „Základní myšlenkou je zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných občanů žijících v sociálně vyloučených lokalitách města,“ doplnil primátor. A jako příklad uvedl Chanov, kde město dlouhodobě spolupracuje při náboru pracovních sil s místními neziskovými organizacemi. Takto už získalo pracovní zkušenost a zápočtový list více než 50 dlouhodobě nezaměstnaných.

Most se navíc připravuje na elektronizaci veřejného zadávání, která bude pro obce povinná od října příštího roku. Kompletní elektronický průběh zakázek zprůhlední celý proces a podstatně jej zjednoduší jak pro zadavatele, tak pro dodavatele. „Tento systém hodlá město spustit v předstihu již v první polovině roku,“ doplnil primátor Paparega.

Celkový objem veřejných zakázek v roce 2017 zadaných městem Most činí k datu 20. listopadu více než 196 milionů korun. Rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a cenou vítězného účastníka představuje téměř 36,5 milionu korun. Je zřejmé, že město Most tak ušetřilo v průměru 18,5 % z předpokládaných cen realizovaných veřejných zakázek.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!