Homerlive
http://www.homerlive.cz/primator-janpaparega-verim-ze-se-nasimi-problemy-zacne-praha-konecne-zabyvat/

Primátor Jan Paparega: "Věřím, že se našimi problémy začne Praha konečně zabývat"
Toto pondělí  se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uskutečnilo jednání svolané ministryní Janou Maláčovou na podnět měst, která bojují se sociálně vyloučenými lokalitami. Tohoto jednání se zúčastnila také Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, a premiér Vlády ČR Andrej Babiš. Ze strany MPSV ČR, jakož i premiéra byly vzneseny dotazy, abychom jako zástupci měst navrhli opatření, která mohou zamezit kšeftování na poli bytové politiky a systému sociálních dávek.

Za město Most se tohoto jednání zúčastnil primátor města Jan Paparega, který poskytl popis a závěry z tohoto jednání:

Jednání bylo zahájeno prezentací ze strany MPSV ČR, která popsala aktuální situaci, zrekapitulovala výši finančních prostředků, které jsou nyní vypláceny a vynakládány na pomoc ze strany sociálních pracovníků.

Podstatnou částí pak byla diskuze o opatřeních, která jsou ze strany měst a přítomných zástupců organizací požadována za účelem regulace osob, které se do měst mohou nastěhovat, a také těch, které ve městech již jsou. V našem městě byla popsána situace ze strany mé osoby, dále Gabriely Nekolové, zmocněnkyně Vlády ČR pro Ústecký kraj, a závěrem i ze strany Karla Giampaoliho, v zastoupení Ústeckého kraje.

Důraz byl kladen na to, že město Most nepotřebuje stavět nové byty, které by měly sloužit pro potřeby tzv. „sociálního bydlení“, ale potřebuje se dostat k vlastnictví stávajících bytů, které jsou spekulanty a realitními kancelářemi zneužívány pro obchod s chudobou a způsobují příliv nepřizpůsobivých, a tím i dalších nežádoucích jednání ve městech. V této souvislosti jsem navrhl, aby ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo upraveno připravované nařízení Vlády ČR, aby města jako je Most, Děčín nebo Ústí nad Labem mohla využít alokované finanční prostředky nikoliv na stavbu nebo rekonstrukce, ale pro výkup již existujících bytů. Jenom to je cesta, jak dostat bytový fond a také skladbu nájemníků ve městě pod kontrolu. Zohlednění tohoto požadavku bylo ze strany MMR ČR přislíbeno. Dále jsme ve spolupráci s Danem Jiránkem, který zde zastupoval Svaz měst a obcí ČR, a Stanislavem Polčákem, který zastupoval Sdružení místních samospráv, navrhli, aby se Ministerstvo vnitra ČR zabývalo úpravou udělování institutu trvalého pobytu, který je velmi vágní a města mají povinnost tento vždy udělit, jsou-li splněny zákonné podmínky. Trvalý pobyt pak umožňuje právě čerpání a mnohdy zneužívání systému dávek. Proto jsme navrhli, aby udělení trvalého pobytu bylo vázáno na určité povinnosti žadatele a tento se neuděloval automaticky. Toto řešení bylo rovněž přislíbeno.

Proběhla rozsáhlá diskuze k tomu, aby pronajímání bytů podléhalo nově živnostenskému zákonu a bylo tedy nutné disponovat příslušným živnostenským oprávněním, jehož udělení by rovněž bylo vázáno na splnění zákonem stanovených podmínek. V této souvislosti by měly být oprášeny a zpřísněny hygienické standardy vztahující se k bytovým jednotkám ve vztahu k jejich velikosti a obsazenosti určitým počtem osob. Do budoucna by tak nemělo být možné, aby v bytě o velikosti 2+1 bydlelo např. 8 osob.  I na tomto opatření se začne pracovat.

Ve vztahu k dávkám hmotné nouze padl jednoznačný návrh na sloučení doplatku na bydlení s jinou dávkou hmotné nouze a to s ohledem na jeho výši. Rovněž bylo požadováno, aby Úřad práce ČR ve spolupráci se samosprávami vypracoval cenové mapy jednotlivých oblastí, na jejichž základě by bylo stanoveno „obvyklé nájemné“ v daném místě a čase, aby tak nebylo možné poskytované dávky nadměrně zneužívat. V této souvislosti by mělo být rovněž řešeno snížení stávajícího stropu poskytovaných dávek. Hovořeno bylo i o povinnostech, které by mohly být žadatelům dávek uloženy ve vztahu např. veřejné služby pro město, ve kterém žadatel žije a dávky pobírá, či další povinnosti, které by následně opravňovaly dávky čerpat.

Závěrem mohu říci, že vítám to, že paní ministryně Maláčová chce znát názory a návrhy opatření, která je nutno provést jako opatření systémová a na úrovni úprav stávající legislativy, protože jinak mají samosprávy velmi svázané ruce. Snad nezůstane jen u planých slibů a věci se konečně pohnou k tomu, abychom mohli s těmi, kteří obtěžují slušné lidi a zneužívají stávající systém, zatočit.

 

Soubor navrhovaných opatření:

-         možnost čerpat finanční prostředky na výkup bytů

-         neudělovat institut trvalého pobytu automaticky, ale navázat jej na splnění povinností

-         pronajímání bytů by mělo podléhat živnostenskému zákonu

-         zavést a zpřísnit hygienické standardy ve vztahu k bytovým jednotkám

-         sloučit doplatek na bydlení s jinou dávkou hmotné nouze

-         vypracovat cenové mapy a stanovit obvyklé nájemné v daném místě a čase

-         snížit stávající strop poskytovaných dávek

-         spojit pobírání dávek s určitými povinnostmi, např. vůči městu

 

 
Post date: 2018-09-11 19:05:14
Post date GMT: 2018-09-11 17:05:14