Prioritu pro zvýšení zaměstnanosti má vzdělávání mladých lidí

0
570

Pracovní skupina zaměstnanost Regionální stálé konference Ústeckého kraje se shodla na téměř 140 projektech Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje. Seznam projektů má nasměrovat řídící orgány, aby připravily na další období dotační výzvy přesně podle potřeb regionu.

Projekty, které byly zařazeny do seznamu regionálního akčního plánu, jsou zaměřeny především na zvýšení šance na zaměstnání pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Řeší například podporu zaměstnanosti hendikepovaných, lidí starších padesáti let nebo naopak mladých lidí bez praxe. Řada projektů si klade za cíl snížit rozdíly v postavení mužů a žen na trhu práce, zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností uchazečů o zaměstnání. Nejvíce projektů je ale zaměřeno na sociálně znevýhodněné uchazeče o zaměstnání a řeší například i prorodinné aktivity. Pracovní skupina dále hodnotila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Navržené aktivity rozdělili členové pracovní skupiny podle priorit. Nejvyšší prioritu pro Ústecký kraj dostaly aktivity týkající se zvyšování flexibility vzdělávání v návaznosti na potřeby trhu práce, zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a vzdělávání a především pak zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatel mimo Ústecký kraj. „Základ je, aby školská soustava připravovala mladé lidi podle potřeby trhu práce. Tím, že zaměstnavatele zapojíme do vzdělání, zajistíme komunikaci mezi trhem práce a školstvím. Současným problémem je, že školy chrlí absolventy, o které nemají zaměstnavatelé zájem a naopak některé profese na trhu práce zcela chybí. Dalším problémem je, že mladé lidí vychováme, zaplatíme jim vzdělání, ale nedokážeme je v Ústeckém kraji udržet. Právě na to by se měly zaměřit prioritní aktivity, které pro Ústecký kraj plánují ministerstva,“ shrnula předsedkyně pracovní skupiny Dagmar Prošková. Ta dále členům pracovní komise přiblížila projekt Observatoř trhu práce, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. „Cílem observatoře trhu práce je sladit potřeby zaměstnavatelů s kapacitou volných pracovních sil. Zejména s ohledem na rozdílné regionální potřeby jednotlivých krajů. Partnery pro ministerstvo budou krajské platformy zabývající se zaměstnaností, u nás to bude Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje,“ vysvětlila Dagmar Prošková na závěr jednání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!