Homerlive
http://www.homerlive.cz/pristi-rok-mesto-investuje-do-projektovych-dokumentaci/

Příští rok město investuje do projektových dokumentací


Po uzávěrce tohoto čísla rozhodovali litvínovští zastupitelé o rozpočtu města na rok 2018. Radní zastupitelům doporučili navržený rozpočet schválit.

Návrh rozpočtu předložil finanční odbor. Při jeho zpracování se vychází z Rozpočtového výhledu města Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až 2021, Akčního plánu rozvoje města na rok 2018 a Strategie financování investic města Litvínova se zaměřením na projekt nového bazénu. Návrh rozpočtu je schodkový. Provozní rozpočet na straně příjmů je 437 348 200 tis. Kč, na straně výdajů je 419 422 200 Kč. Kapitálový rozpočet na straně příjmů je 2 640 000 Kč, na straně výdajů je 195 740 000 Kč. Do rozpočtu je zapojen Fond rezerv 162 519 000 Kč a přijaté půjčky 22 655 000 Kč. Splátky úvěrů jsou stanoveny 10 000 000 Kč. „Nejvýznamnější investice v příštím roce jsou projektové dokumentace na most na Podkrušnohorské ulici, novou plaveckou halu a smuteční síň. Dokončovat budeme komunikace v Tylově a Gorkého ulici. Významnou investicí bude také rekonstrukce parkoviště za hotelovým domem,“ prozradila zásadní investice příštího roku vedoucí odboru investic a regionálního rozvije Eva Rambousková.
Post date: 2017-12-15 09:48:28
Post date GMT: 2017-12-15 08:48:28