Prohlášení společnosti AUTODROM MOST

3
2710

Mostečtí radní minulý týden rozhodli o žádosti, v níž společnost AUTODROM MOST vyjmenovala nejdůležitější akce letošního roku, na něž by se měla vztahovat výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností. Radní schválili výjimku jen pro šest z celkem šestnácti navržených akcí.

Nevíme, zda se k žádosti radní ještě vrátí a budou posuzovat udělení výjimky i pro další akce, či zda je jejich rozhodnutí definitivní. Pokud povolili výjimku skutečně jen pro šest akcí, pak nechápeme, podle jakého klíče rozhodovali. Pro nás je totiž jejich volba více než nejasná. Požádáme proto vedení města o vysvětlení.

Nechápeme například neschválení výjimky pro závod Mistrovství Evropy minibiků. Radní schválili výjimku pro červencové republikové mistrovství minibiků, pro – v podstatě totožnou akci – evropský šampionát minibiků o týden později už nikoli. Ale právě to, že se nám podařilo přivést evropský šampionát do Čech, je obrovskou šancí pro tuzemské začínající motocyklové jezdce, kteří by jinak neměli šanci se ho zúčastnit. Na těchto dvou akcích je tak názorně vidět, jak spolu souvisejí. Je evidentní, že je nelze oddělit.

Dalším nepochopitelným krokem radních je ignorování vyvrcholení letošní sezony, kterým je závod The Most Grand Finale. Uspořádání Evropského poháru cestovních vozů FIA European Touring Car Cup  (ETCC) začátkem října považujeme za veliký úspěch. Vloženým závodem mělo být navíc finále letošního ročníku seriálu Škoda Octavia Cup, který se těší obrovské přízni fanoušků i jezdců. Místo toho, abychom se dočkali ocenění, radní tento motoristický svátek do výjimky vůbec nezahrnuli.

Naše společnost navíc považuje obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností za nezákonnou. Naši právníci již podali podnět k pozastavení účinnosti této vyhlášky. Došli totiž k závěru, že vyhláška upravuje činnosti, jejichž regulace je obsažena v obecné rovině v § 30 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Stanovení zákazů a omezení touto obecně závaznou vyhláškou nepatří do samostatné působnosti obce, a vydání vyhlášky tak lze považovat za odporující § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky.

Své partnery, klienty a zákazníky zároveň ubezpečujeme, že všem svým smluvně uzavřeným závazkům v této sezoně dostojíme.

AUTODROM MOST

 

3 KOMENTÁŘE

  1. Konečně mostečtí zastupitelé udělali něco pro vlastní občany. Starosta má naší podporu! Ať si dělají ti pi.omci na motorkach kraval u sebe doma.

  2. Zajímavé, a když autodrom vlastnil pan Kroužek, tak nikomu nikdy hluk nevadil a teď najednou všem vadí a primátor je numbere one. Proč jste nekřičeli, když byl majitel pan Kroužek ? Kde jste všichni byli ?
    Kolik Vám platil ?!
    Vrchol lidí v Mostě, jste k smíchu.

  3. Naprosto s vyhláškou sousedíme, poslední dva roky se ze Souše stala závodní dráha, nejen v okolí autodromu ,ale i v přilehlých čtvrtích se nedá pobýt venku, otevřít okna, protože neustávající hluk je prostě všude. Letití přátelé nás přestali navštěvovat, venku se prostě nedá posedět. Ať si laskavě nový vlastník uvědomí, že není na samotě, ale ve městě! Doufáme, že se to zlepší , jinak ať si to zabalí a jde dělat bordel někam jinam. Ale s takovým přístupem ho všude brzo vypakuji!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!