Protihlukovou vyhlášku budeme dále prosazovat, říká primátor Jan Paparega

0
258

Postup krajského úřadu ve věci zrušení pokuty, kterou autodromu za porušení protihlukové vyhlášky vloni uložil Magistrát města Mostu, shledalo Ministerstvo vnitra jako nepřípustný zásah do práva města na samosprávu. Vydalo proto rozhodnutí, jímž ruší rozhodnutí krajského úřadu.

Pro formální nedostatky ruší ministerstvo též rozhodnutí magistrátu a věc mu vrací k novému projednání. V odůvodnění ministerstvo mimo jiné uvádí, že posouzení nezákonnosti obecně závazné vyhlášky obce přísluší toliko Ústavnímu soudu ČR a nikoliv krajskému úřadu. V tomto postupu krajského úřadu vidí Ministerstvo vnitra jeho zásadní pochybení, které činí jeho rozhodnutí nezákonným. „Potvrdilo se to, co jsme říkali. Zákonnost vydané obecně závazné vyhlášky může posoudit jedině nezávislý soud. Vyhlášku jsme měli za zákonnou a jako takovou ji budeme dále prosazovat a v rámci možností dbát na její dodržování,“ říká primátor Mostu Jan Paparega.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!