Homerlive
http://www.homerlive.cz/ptejte-se-politiku-4/

Ptejte se politiků


Mám pronajatý obchod na Žatecké 1488, na této straně ulice není žádný přístupový chodník. Lidé, kteří chtějí navštívit toto obchodní centrum, musejí přecházet čtyřproudovou silnici, nebo jít po jejím kraji, kde si znečišťují obuv a to nemluvím o bezpečnosti. Uvažuje město o vybudování chodníků na této straně ulice? Do budoucna tu mají vyrůst i další obchody.

Přístupové chodníky k podnikatelskému objektu by měl zajistit především majitel tohoto objektu a napojit je na systém místních komunikací. Město Most v současné době o výstavbě chodníku v této lokalitě neuvažuje, a to zejména s ohledem na další plánovanou výstavbu komerčních subjektů. Některé pozemky v této lokalitě již byly prodány soukromým vlastníkům k další výstavbě, tudíž případná stavba chodníků ze strany města by byla značně problematická. Uvedená část města, kde pozemky přiléhají k silnici, má funkci takzvané nerušící výroby a služeb, a tudíž i sortiment služeb by měl zohledňovat to, že jej budou využívat spíše motoristé než chodci.

Chci se zeptat, zda-li vedení města chystá, anebo již projednává otázku bydlení pro mladé lidi a rodiny s dětmi. Ale nějaké, na které by dosáhly. Protože někdy to není jednoduché sehnat slušné bydlení za slušné peníze.

Vedení města je myšlence budování nových bytů pozitivně nakloněno. Je to zřetelné i z toho, že podpořilo myšlenku městské společnosti Mostecká bytová odkoupit od města dva vybydlené domy v ul. Jaroslava Seiferta - bl. 34 a 35 - a vybudovat zde několik desítek nájemních bytů. Jedná se o velmi žádanou lokalitu. Rekonstrukce bl. 35 bude zahájena ještě v letošním roce, momentálně se dopracovává projektová dokumentace pro vznik 24 bytů. Rekonstrukce bude dokončena v roce 2019. Obdobný typ bydlení je plánován i ve vedlejším bl. 34.

Odpovídá primátor Jan Paparega
Post date: 2018-04-13 11:51:28
Post date GMT: 2018-04-13 09:51:28