Rozpočet v Mostě prošel, opozice ho nepodpořila ani tentokrát

0
1060

Mostečtí zastupitelé schválili na posledním zasedání rozpočet města pro letošní rok. Rozpočet podpořilo 24 zastupitelů, 6 bylo proti a 11 se hlasování zdrželo.

Rozpočet na rok 2018 dosahuje schodek zhruba 72 milionů korun. Mezi největší investiční akce tohoto roku patří výstavba lanového centra a vyhlídkové věže na Šibeníku, rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu nebo rekonstrukce podlah na Aquadromu a další. „Rozpočet byl projednán, jak je obvyklé. Mrzí mě, že se k tomu nevyjádřila většina předsedů zastupitelských klubů, kdy jsme měli jednání připravené několikrát. Dorazila jen KSČM. Rozpočet byl na letošní rok zpracováván velmi proinvestičně, je to zdravý rozpočet. I když je schodkový, důležité je, aby saldo bylo plusové, což je výrazně. Po letech se saldo podařilo dostat na dobrého číslo, kdy pokryje splátky úvěrů a podobně,“ uvedl k rozpočtu na rok 2018 náměstek primátora Marek Hrvol.

Dotazy zastupitelů k rozpočtu na rok 2018:

Prodeje pozemků

Lubomíru Mejstříkovou (ANO) zajímal kapitálový příjem ve výši 136 milionů korun za prodej pozemků, což je o 70 milionů více než v předchozím roce. „Jedná se o pozemky v zóně Joseph, kde jsme v jednání s několika investory a otevřela se i jednání s novými zájemci,“ reagoval na dotaz náměstek primátora Marek Hrvol.

Zastupitelka za ANO se ptala také, čeho se týkají navýšené prostředky na odboru investic a to o více než dvacet milionů korun. „Týkají se oprav a rekonstrukcí na objektech v majetku města,“ odpověděl jí náměstek.

Pro koho je rozpočet?

Luboš Pitín (SMM) měl nejasnosti v navyšování prostředků pro městskou policii o zhruba deset milionů korun. „Co se týká MP, jde o nárůst mezd, a to několikanásobně, pro zaměstnance MP, ale i na dotace na projekty prevence kriminality,“ reagoval náměstek Marek Hrvol.

Zastupiteli se nezdálo ani navyšování dotací pro Sportovní halu Most, a. s. „Jde o neustálé zvyšování dotace sportovní hale, z 11,6 na více než 20 milionů korun, a to při poklesu vlastních tržeb na polovinu,“ vznesl námitku Luboš Pitín a ve výčtu kritiky pokračoval: „Zarazila nás i nepodpora jedné z nejvýznamnějších akcí v Mostě a to závodů dračích lodí, dotace je najednou čtvrtinová. Dále náhlé zvýšení prostředků na podporu Mosteckých listů a na další propagaci města. Může za to volební rok? Nejspíš ano,“ uvedl Luboš Pitín. Za zcela samostatnou kapitolu, s níž nebyl zastupitel spokojen, považoval dotace města do fotbalu mládeže. „Dotace jdou pouze do jedné jeho části, Mosteckého fotbalového klubu, které neustále rostou,“ podotkl.

Opoziční zastupitel také kritizoval nečitelnost prostředků do oprav údržby. „Nedočteme se v materiálu, proč k opravám dochází a už zcela chybí rozpočty jednotlivých městských organizací. Podle našeho názoru se jedná o rozpočet sestavený pro kamarády, příbuzné a srdeční záležitosti některých členů vedení města a pro ty, kteří pomáhali tento rozpočet sestavovat. Z tohoto důvodu nemůže náš klub rozpočet podpořit a hlasovat pro něj. Nebudeme podávat ani žádné pozměňovací návrhy, protože celá tato procedura by byla ztrátová,“ sdělil k návrhu rozpočtu Luboš Pitín.

Pro fotbal příliš?

Hana Aulická Jírovcová (KSČM) připomínkovala financování Mosteckého fotbalového klubu. „Za KSČM musím říci, že to vidím velmi nerada. Pro Mostecký fotbalový klub se opět navyšuje částka o 700 tisíc, a celkově činí kolem deseti milionů korun. Je to až velmi příznivá částka, chtěla bych ji rozklíčovat – na co vše tyto peníze klub potřebuje… Předpokládám, že klub ještě přijde s tím, že to ani tak neutáhne a že ještě potřebují další peníze,“ rýpnula si zastupitelka. Vedení města ale argumentovalo tím, že se nejedná o žádnou výjimečnou sumu. „V roce 2014 byla tato částka přes deset milionů, počet dětí je obrovský a narůstá i dál. Většina peněz jde na pronájmy, mzdy a energie, zbytek je minimální,“ uvedl náměstek Marek Hrvol.

Opravy mostů a výkupy pozemků

Adolf Sigmund (Nezařazený) se ptal, jak to vypadá s rekonstrukcí mostů do Rudolic a u nemocnice. Zajímaly ho také výkupy pozemků za částku ve výši 12 milionů korun od investora a dalších 113 tisíc korun od Oblastní charity Most. „V prvním případě se jedná o výkup pozemků v rozvojové zóně Joseph, pokud by zde město vybudovalo komunikaci a v případě Oblastní charity jde o výkup pozemku nazpět pro město. Roli zde hrály dotace,“ odpověděl na dotaz kolem výkupu pozemků Marek Hrvol. Mimo jiné také informoval zastupitele o tom, že most do Rudolic plánuje město opravit v roce 2018, a to i z důvodu, že se mu na tuto akci podařilo získat dotaci. „Most u nemocnice není v rozpočtu, plánujeme ho zahrnout až v roce 2019, kdy vyprší jeho únosnost. Měli jsme tu problém ohledně majetkového vypořádání, to už je ale vyřešeno, stejně tak je připravený i projekt,“ doplnil k rekonstrukci mostů náměstek Hrvol.

Platy strážníků

Adolf Sigmund se také dotazoval na navyšování mezd městským strážníkům. „Mám radost, že se zvyšují strážníkům mzdy, ale jestliže je to o tolik, proč tu není nějaká koncepce, proč pokládáme veřejnosti teprve teď dotazníky ohledně bezpečnosti města?“ ptal se zastupitel Sigmund.

„Kdybychom mzdy nenavýšili, tak by nám tu žádní strážníci nezůstali. Strážníky nám přetahuje Praha. Navýšení mezd je kvůli tomu, abychom naplnili stavy a strážníky tu udrželi. Do budoucna by to jinak nešlo. Chceme zatraktivnit tuto práci, která je v našich podmínkách, tady v Mostě, velmi náročná,“ vysvětlil mu ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.

Netransparentní dotace

Jana Zudová (ANO) se zajímala o organizační změny a transfery týkající se sportovních klubů. „Překvapil mě nárůst prostředků na finančním odboru a také, že předtím byly transfery pro sportovní kluby v rámci komise odboru školství, kultury a sportu a teď tam nejsou,“ podivovala se. „Těmito transfery se bude zabývat jeden vyčleněný zaměstnanec na odboru, jeví se nám to účinnější, než v případě komise,“ uvedl náměstek Marek Hrvol. „Proto tato komise ale fungovala, bylo zde více lidí a bylo to transparentní než v případě jednoho zaměstnance,“ namítala Jana Zudová. Navýšení prostředků pro finanční odbor o pět milionů korun, na které se zastupitelka Zudová také ptala, vysvětlilo vedení města jako potřebnou rezervu pro nečekané výdaje.

DOTAZY A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Odvolání Vendulky Balášové?

K odstoupení zastupitelky a radní Vendulky Balášové z představenstva společností Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s. a Sportovní haly Most, a. s. vyzvala zastupitelka za SMM Hana Jeníčková. „Z částky, která je připravována v rozpočtu pro společnost hipodrom, zhruba čtvrtinu – podle mého odhadu – spotřebuje paní inženýrka Balášová na svůj plat a odvody. Samozřejmě, že má právo pracovat, kde chce. Nicméně jsem přesvědčena, že zrovna hipodrom nebyla její volba a pokud vím, tak ani její pracovní výkon a docházka nejsou takové, jak má v pracovním zařazení. Proto dávám návrh na odvolání Ing. Balášové z představenstva dopravního podniku a z představenstva sportovní haly. Možná, že bude vytvořen prostor, aby mohla lépe pracovat na hipodromu,“ uvedla Hana Jeníčková a požádala o doplnění tohoto bodu do programu zastupitelstva. Návrh hlasováním zastupitelů ale neprošel.

Konec „ředitelování“ za úplatu

Na ukončení pracovního poměru ve funkci ředitele Městské policie v Mostě s Bronislavem Schwarzem, kterému ke konci roku 2017 skončil poslanecký mandát, pro nějž byl z funkce ředitele MP uvolněn, se dotazoval zastupitel Luboš Pitín (SMM). „Proč byl pracovní poměr s Ing. Schwarzem rozvázán za peníze a nikoliv ukončena jeho pracovní činnost standardním způsobem, tedy s výpovědní lhůtou. Prostředky mohly jít strážníkům na platy a na odměny za práci, kterou dělají,“ ptal se politik. Primátor Jan Paparega reagoval, že k tomuto kroku došlo po vzájemné dohodě. „Chápu, že mohly být prostředky využity jinak, ale v tomto případě bylo potřeba souhlasného stanoviska obou stran, respektive zaměstnance i zaměstnavatele. Pan Schwarz byl jakožto poslanec v ochranné lhůtě a nad rámec souhlasu Poslanecké sněmovny, který by byl složitý. Proto jsme se ujednali na ukončení pracovního poměru za podmínek, které byly dohodnuty,“ vysvětlil primátor.

Příliš drahá reklama

S interpelací na vedení technických služeb vystoupil zastupitel Milan Hrib (SMM). Zajímal se o smlouvu na poskytnutí reklamy mezi TS a fotbalovým klubem. „Smlouva byla uzavřena v říjnu a její ukončení platné ke konci roku 2017. Hodnota za reklamu činí půl milionu korun bez DPH. Jde o prezentaci firmy na internetu, přitom na webu není o TS ani zmínka. Prezentace firmy ve zpravodaji fotbalového klubu je rovněž neznámá. Nevím o tom, že by klub měl jakýsi zpravodaj, pokud ano, mohl bych vidět alespoň nějaké vydání? Mezi další činnosti ve smlouvě patří i umístění banneru, což je pogumovaná plachta, která se na osmi háčcích dá pověsit kamkoliv, a to v hodnotě cca dvou tisíc… a prezentace firmy formou reklamy na ochozech fotbalového stadionu J. Masopusta od října do prosince, kdy soutěže končí v listopadu, mi připadá velmi neúčinná. Jakým způsobem jsou tedy tyto peníze zhodnocené?“ ptal se zastupitel. Primátor mu přislíbil písemnou odpověď ze strany představenstva Technických služeb města Mostu.

Mnoho zelených sloupků

Připomínku ohledně plastových patníků ve městě vznesla zastupitelka a senátorka Alena Dernerová. „Ve městě se objevily zelené plastové patníky, ale je jich podle mě přespříliš. Ptají se na to i občané. Například u křižovatky v okolí SHD jich je jak naseto. Nedovedu si představit, že když pojede rychlá záchranná služba, jak se jim bude vyhýbat a jak se vejde do jednotlivých pruhů. Nebo když bude kluzko, tak prostor pro manipulaci vozidel je minimální. Jak tam bude jezdit rolba, když bude sníh? Myslím, že zrovna v této lokalitě by ty patníky neměly být. Je to spíše nebezpečné. Konzultovalo se to s nějakými odborníky?“ zahrnula vedení města dotazy senátorka. Primátor jí přislíbil, že problémem a umístěním těchto prvků se bude zabývat příslušný odbor společně s dopravní komisí.

Peníze na vodní záchranáře

Na finanční podporu vodní záchranné služby na Matyldě se dotazoval Miroslav Fencl (SMM). Zajímalo ho, proč město do rozpočtu nevyčlenilo na tuto významnou službu každoroční příspěvek ve výši sto tisíc korun. „Na tuto dobrovolnou a dobročinnou činnost, kterou vodní záchranná služba celé léto provádí, by si tyto peníze zasloužila. Vím, že si poslali na město žádost o poskytnutí peněz na zajištění této činnosti. Připomínám, že ti, co hlídají celou Matyldu, to dělají zadarmo. Bohužel jsou tu potřeba i nějaké prostředky, například na zabezpečení mobilních toalet, zazimování člunů apod. Mrzí mě, že šmahem jste tyto peníze z rozpočtu škrtli. Věřím, že si to rozmyslíte a prostředky uvolníte. I kdyby tam měla být tato služba jen jako prevence, tak je důležité, aby tam byla,“ apeloval na vedení města zastupitel Fencl. I jemu primátor Jan Paparega přislíbil, že se město bude žádostí vodní záchranné služby o finanční krytí zabývat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!