Homerlive
http://www.homerlive.cz/saldo-prijmu-a-vydaju-mesta-litvinova-za-1-ctvrtleti-roku-2023/

Saldo příjmů a výdajů města Litvínova za 1. čtvrtletí roku 2023
Litvínovští zastupitelé v prosinci loňského roku schválili rozpočet na rok 2023, a to provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 632.685 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 621.452 tis. Kč; kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 1.500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 208.896 tis. Kč; použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10.000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů; poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2023 v celkové výši 38.369.000,00 Kč; poskytnutí neinvestičních dotací stavebního charakteru z rozpočtu města 2023 v celkové výši 1.950.000,00 Kč.


„S finančními prostředky města bylo v 1. čtvrtletí 2023 nakládáno podle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Hospodaření v 1. čtvrtletí 2023 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti. Daně jsou rozpočtovány ve výši 482.000 tis. Kč a byly naplněny na 20,61 % (99.364,23 tis. Kč). Zejména vývoj daňových příjmů a vývoj inflace ovlivní další hospodaření města. Saldo příjmů a výdajů za
  1. čtvrtletí 2023 je -163,00 tis. Kč,“ komentuje vývoj vedoucí odboru finančního Jana Lanková.

Post date: 2023-05-24 16:02:29
Post date GMT: 2023-05-24 14:02:29