Sběrný dvůr se rozšíří – pro větší bezpečnost a více roztříděného odpadu

0
438

Sběrný dvůr v Mostě se bude rozšiřovat. Hlavním důvodem je zvýšení kapacity stávajícího sběrného dvora, větší bezpečnost pro občany, lepší pohyb vozidel na sběrném místě a manipulace s odpadem.

Sběrný dvůr se rozhodlo město zkapacitnit na základě požadavku Technických služeb města Mostu, a. s. Rozšiřovat se bude stávající sběrný dvůr, který se nachází a který mohou Mostečané zdarma využívat v areálu bývalého zahradnictví technických služeb v ulici Zahradní. Na akci chce radnice žádat o dotace z operačního programu Životní prostředí a to ve výši až pětaosmdesáti procent způsobilých nákladů. Ty se předpokládají v celkové výši více než sedmi milionů korun. Na rozšíření dvora by tak mohlo město z dotace získat až přes šest milionů korun. „Akce bude předfinancována z rozpočtu města Mostu pro rok 2018 a s realizací se počítá v příštím roce,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. V rozšířeném prostoru sběrného dvora bude vystavěna komunikace a další zpevněná plocha pro umístění kontejnerů a nádob na odpad. Část bude zakryta ocelovým přístřeškem. Prostor bude odvodněn, osvícen venkovním osvětlením, oplocen z důvodu bezpečnosti a elektronicky zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. „Sběrný dvůr se rozšiřuje z hlediska bezpečnosti, pohybu lidí a vozidel, a abychom měli větší a lepší možnost pro dotřídění odpadu a manipulace s ním. Dnes je sběrný dvůr skutečně napěchovaný a možnosti jsou omezené,“ uvedl vedoucí sekce odpadového hospodářství Technických služeb města Mostu Jan Hepnar. Stávající sběrný dvůr například nebyl projektován tak, aby zde byl dostatek místa pro zpětný odběr elektrozařízení, kterého občané odevzdávají hodně. „Firmy, které provozují celostátní systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení nám poskytují kontejnery pro odvoz zdarma. Tam umisťujeme staré ledničky, pračky a ostatní elektrozařízení. Kontejnery jsou poměrně velké a je třeba zlepšit jejich obslužnost. Takže nám velmi pomůže rozšíření dvora i k tomu, abychom mohli tyto kontejnery vhodněji umístit a mohli lépe využít prostor,“ vysvětluje Jan Hepnar.

Nejvíc se vozí nábytek, suť, elektro i pneu

Mostečané nejvíce využívají sběrný dvůr nejen k odvozu elektro odpadu, ale zejména objemného odpadu. „Je to starý nábytek, koberce, lina a všechno to, co se nevejde do černých kontejnerů u domu. Druhým nejběžnějším druhem odpadu jsou použité stavební materiály. Když lidé předělávají své příbytky vozí k nám např. vybouranou suť apod.,“ vyjmenoval dále Jan Hepnar. Tohoto odpadu ale mohou lidé vozit do sběrného dvora jen omezené množství. Maximálně jeden kubík stavebního odpadu za měsíc na jednoho občana. Další surovinou, která se objevuje ve sběrném dvoře poměrně často, jsou i staré pneumatiky. I když podle zákona by je měli zpětně odebírat prodejci pneumatik. „Ročně shromáždíme kolem dvaceti až pětadvaceti tun starých pneumatik,“ říká Jan Hepnar. Za loňský rok se ve sběrném dvoře shromáždilo na 1 800 tun veškerého odpadu. „Prvotní, co s odpadem, který k nám lidé přivezou, děláme, že ho dotřiďujeme. Oddělujeme zvlášť například kovy, dřevo nebo druhy stavebních sutí, protože ty můžeme předat k další recyklaci a nemusíme za ně platit na skládce, kam vyvážíme ostatní odpad,“ dodal vedoucí odpadového hospodářství. Odpad ze sběrného dvora končí na skládce společnosti Celio, a. s.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!