Senioři z kraje mohou předvést své umělecké vlohy

0
197

Oblíbená literární soutěž pro seniory z Ústeckého kraje je tu!

347413622_1321282958821573_32575091180286115_n

Termín pro zasílání soutěžních děl: 15. května – 30. června 2023

Vyhlášení vítězů obou kategorií: 8. září 2023 v 15:00 hodin (výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích)

Pravidla soutěže:

 • Zúčastnit se mohou občané s trvalým pobytem v Ústeckém kraji, včetně klientů domovů sociálních služeb v Ústeckém kraji, kteří dovršili věk 60 let.
 • Literární dílo musí obsahově odpovídat danému tématu.
 • Soutěžní kategorie, téma a rozsah:

1) PRÓZA (povídka) – téma: „CO MĚ V ŽIVOTĚ NEJVÍC BAVÍ A PROČ“

rozsah: max. 3 strany formátu A4 (3 listy papíru)

2) POEZIE (báseň) – téma: „VZKAZ PŘÍŠTÍM GENERACÍM“

rozsah: max. 1 strana formátu A4 (1 list papíru)

 • Soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní text (dílo) v každé kategorii.
 • Soutěžící musí současně s literárním dílem zaslat vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez zaslaného podepsaného souhlasu nelze literární dílo do soutěže přijmout.
 • Text nesmí být již někde publikován, či se účastnit jakékoliv jiné soutěže.
 • Text musí být napsán elektronicky, strojově, nebo ručně (čitelně) a v českém jazyce.
 • Text musí být čitelně označen jménem a příjmením, datem narození a kontaktními údaji autora (adresa, telefonní číslo, případně e-mail).
 • Soutěžní díla zasílejte poštou v obálce s označením „SENIOR ART 2023“ na uvedenou adresu, nebo je doručte osobně na podatelnu úřadu:

Krajský úřad Ústeckého kraje

INF – oddělení vnějších vztahů a protokolu

Velká Hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

 • Soutěžní díla se autorům nevracejí.
 • Informace a kontaktní osoba: Ing. Martin Volf, tel. 475 657 972, e-mail: volf.m@kr-ustecky.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!