Homerlive
http://www.homerlive.cz/seniorska-obalka-pomuze-v-tisni/

Seniorská obálka pomůže v tísni
Město Litvínov se připojilo k projektu Ústeckého kraje s názvem „Seniorská obálka“. Seniorská obálka zajistí pomoc především seniorům v případě jejich tísně a ohrožení života. Jedná se o formulář, do kterého senioři vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Je nutné, aby údaje byly pravidelně aktualizovány. S vyplňováním formuláře mohou pomoci rodinní příslušnici nebo sociální pracovníci odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Litvínov. Seniorskou obálku pak senior umístí na předem určené místo, například na vstupní dveře nebo lednici. Údaje uvedené na formuláři pak poslouží v případě zásahu záchranářských, nebo bezpečnostních složek. Záchranář na místě může rychleji zareagovat, zkontaktovat příbuzné. Během května sociální pracovníci odboru sociálních věcí a školství navštíví kluby důchodců na území Litvínova a seznámí jejich členy s touto jednoduchou pomůckou, případně poradí s vyplněním formuláře. Formuláře a pravidla pro vyplnění si občané mohou vyzvednout v recepci Městského úřadu Litvínov, a to na adresách Tržní 2042 a náměstí Míru 11, dále jsou zveřejněny na https://www.mulitvinov.cz/odd-socialni-prace/ds-53773/p1=82189
Post date: 2019-05-14 15:19:34
Post date GMT: 2019-05-14 13:19:34