Severočeská teplárenská s novou tváří a přístupem

0
753

Důslednější péče o zákazníky, otevřenější komunikace s odběrateli, zvýšení spolehlivosti dodávek tepelné energie a snaha o rozšíření portfolia služeb, to jsou změny, kterými v posledních letech prošla společnost Severočeská teplárenská.

Ta nyní na tento vývoj reaguje i navenek a přichází s novým grafickým vizuálem. Ten vychází nejen z poslání společnosti zajišťovat spolehlivé dodávky tepla a teplé vody a spokojenost odběratelů, ale i přístup k měnícím se potřebám zákazníků. Ostatně tuto myšlenku vystihuje nejlépe nový firemní slogan …Tepelná pohoda bez starostí, který tvoří neoddělitelnou součást vizuálu.

„Naše společnost sice má od počátku existence své logo, které zůstalo zachováno, avšak to nebylo zakotveno v odpovídající normě, nehledě na skutečnost, že některé oblasti firemní identity zůstávaly zcela neupraveny a prezentace firmy navenek byla velmi roztříštěná“, sdělila Radka Bišická, Key account manager teplárenské společnosti. „Věříme, že nový grafický styl posílí vnímání Severočeské teplárenské jako čitelného partnera ve vnitřní i vnější komunikaci a lépe vystihne naši filozofii a další směřování firmy,“ dodala Radka Bišická.

Severočeská teplárenská plánuje v následujícím období ještě více zaměřit svou pozornost na péči o zákazníky. Díky odpovědím odběratelů v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo na počátku letošního roku, měla společnost možnost zjistit úroveň spokojenosti zákazníků s komunikací ze strany Severočeské teplárenské i zpětnou vazbu na eventualitu rozšíření portfolia služeb. S komunikací je naprosto spokojeno 96 % dotazovaných, více 50 % dotázaných odběratelů z řad odběratelů ze sekundárních sítí a 41 % ze strany odběratelů z primárních sítí by uvítalo rozšíření nabídky služeb. Zákazníkům, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, teplárenská společnost děkuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!