Severočeská vodárenská získala ocenění za rekonstrukci úpravny v Chřibské

0
225

Při příležitosti oslav Světového dne vody byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018.

V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod;

II. Stavby související s vodními toky.

Zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR v kategorii I. si odnesla investiční akce Severočeské vodárenské společnosti na úpravnu vody Chřibská.

Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku byla postavena v několika etapách v šedesátých až osmdesátých letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 40 tisíc obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem akce byla modernizace technologií úpravny tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou surové vody a zajistila výrobu kvalitní pitné vody,“ přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V rámci této akce došlo ke kompletní rekonstrukci obou technologických linek, ke stavebním úpravám na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Proběhla také výměna filtrů za dvouvrstvé s drenážním systémem, úprava chemického hospodářství, kalového hospodářství, náhrada dožilého technologického vybavení, výměna trubních rozvodů i sanace stavebních konstrukcí. Změny se promítly též do automatizovaného systému řízení úpravny.

Úpravna vody je touto rekonstrukcí zároveň připravena – při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu – na doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a na zvýšení výroby pitné vody z podzemních zdrojů.

„Často připomínáme, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami a nikdo je nečistí, ale její cena pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali větší investice do stále náročnějších technologií úpraven vod,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Rekonstrukce probíhala v letech 2015–2017 a do července 2018 pak trval zkušební provoz; její náklady činily cca 115 milionů korun. Projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a. s. a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a. s., a SYNER VHS Vysočina, a. s.

SVS každoročně ročně vydává na investice částku přesahující jednu miliardu korun, například pro letošní rok se plánují investiční výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!