SKANDÁL!!! Znělo zastupitelstvem

0
528

Na posledním jednání zastupitelů v Litvínově zněla ostrá slova. Opoziční zastupitelé označili usnesení zvyšující pravomoc rady města rozhodovat o veřejných zakázkách až do patnácti miliónů korun za nejskandálnější usnesení posledních deseti let.

Dvanácti hlasy schválila koalice v Litvínově změnu, kterou dává radě města pravomoc rozhodovat o veřejných zakázkách do patnácti miliónů korun. Posledních deset let přitom o zakázkách nad šest miliónů korun rozhodovalo výhradně zastupitelstvo města. „Vítězná strana této koalice měla transparentnost hospodaření města ve svém volebním programu. Najednou chce ale změnit pravidlo, které platilo deset let. To jsme přijímali v roce 2006, aby zakázky byly průhledné,“ horlil Daniel Volák. „Vždy to fungovalo. Zastupitelé měli přehled o zahájení zadávacího řízení, o zadávacích podmínkách, jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek i o výběru nejvhodnější nabídky u všech veřejných zakázek nad šest miliónů korun. Nyní má být většina veřejných zakázek záležitostí pouze sedmi radních,“ projevil nesouhlas také Martin Klika (ČSSD). „V příštím roce se má podle akčního plánu rozvoje města realizovat pouze jediná zakázka nad patnáct miliónů korun. O všem dalším rozhodnou radní sami bez nás. Bez dohledu zastupitelů a občanů,“ upozornila na netransparentnost rozhodnutí také Helena Zemánková Týřová (Otevřená radnice). Starostka města Kamila Bláhová (ANO) nesouhlasí s tím, že se sníží transparentnost zadávání veřejných zakázek: „Občané města i zastupitelé mají možnost sledovat veřejné zakázky na EZAK (elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek). Nechceme zastupitelstvo zahlcovat materiály, o kterých může rozhodnout rada města.“ Opoziční zastupitele ale podle jejich vyjádření projednávání veřejných zakázek nijak neobtěžuje. „Jen nás zahlcujte informacemi, jak chcete utrácet peníze města. Občané se k informacím o veřejných zakázkách mohou složitě doklikat na internetu, ale už nebudou veřejně projednávány. Rada si tímto stáhla pravomoci, které mělo zastupitelstvo. To je nejskandálnější rozhodnutí za posledních deset let,“ prohlásil dále Daniel Volák. Na smířlivější notu zahrál Vlastimil Doležal (STAN), když opozici nabídl, že po šesti měsících nová pravidla společně vyhodnotí. „Posoudíme, zda nám skutečně nová pravidla přinesla takové výhody, jak očekáváme. Společně najdeme řešení, které by nám vyhovovalo,“ uklidňoval emoce Vlastimil Doležal. I přes jeho slova odcházeli opoziční zastupitelé z jednání s přesvědčením, že koalice svým hlasováním zásadně zasáhla do průhlednosti hospodaření města.

Z jednání litvínovských zastupitelů

Dotace pro hokej

Zastupitelé schválili výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a navýšili neinvestiční dotaci pro HC Litvínov, sportovní spolek o 506 tisíc korun. Spolek dotaci použije na pronájem ledové plochy v roce 2016. Původní dotace města nepokrývá pronájem ledových ploch v plné výši až do konce letošního roku. Dotace má přitom vycházet z reálných potřeb sportovního spolku. Peníze za pronájem se vrátí do rozpočtu města, protože ledové plochy si spolek pronajímá právě od města.

ZUŠka si půjčí

Zastupitelé schválili finanční výpomoc ve výši 1,5 miliónu korun pro Základní uměleckou školu Litvínov na předfinancování a spolufinancování Projektu „Netzwerk Kulturelle Bildung und Sprache / Síť interkulturní komunikace a vzdělávání“, ve kterém je škola partnerem s finančním příspěvkem. Ke splacení návratné finanční výpomoci dojde z prostředků získané dotace z evropských zdrojů nejpozději do 31. 3. 2020.

Nová hala

Zastupitelé schválili prodej více než deseti tisíc metrů čtverečních pozemků v průmyslové zóně u hřbitova za 60 Kč za metr čtvereční. O prodej pozemků požádala společnost Ost-West Anlagenmontage za účelem výstavby firemního zázemí s výrobou v oboru zámečnictví, nástrojařství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů. V nové výrobní hale plánuje investor vytvořit 5 nových pracovních míst.

Více duonádob

Město chce zvýšit počet duonádob. K tomuto účelu schválili zastupitelé novou vyhlášku. Jedná se o nádoby o objemu 260 litrů se žlutomodrým víkem, do kterých se třídí papír a plast. Tyto nádoby je snadné umístit do lokalit s rodinnými domy, kam nejde přistavit velká nádoba na separovaný odpad. K vyhlášce diskutovala Helena Zemánková Týřová, která si od vedení města vyžádala ujištění, že novinka ve vyhlášce znamená pro občany pouze rozšíření možností jak třídit, ale nezavazuje je k žádné další povinnosti.

Partnerství s Olbernhau

„Čtvrt století spolu“ nese název projektu Partnerského spolku Litvínov. Projektem hodlá partnerský spolek oslavit 25. výročí partnerství Litvínova a Olbernhau. Zastupitelé schválili na předfinancování projektu poskytnout 17 600 EUR, na spoluúčast pak 2 640 EUR. „V rámci projektu se bude konat řada akcí, jako jsou výměnné výstavy a soutěžní klání. Pořídíme také herní a interaktivní prvky do zámku Valdštejnů, které zvýší atraktivitu zámku pro návštěvníky,“ vysvětlila zastupitelům ředitelka spolku Marie Svačinová.

 

Diskuze občanů

V diskuzi občanů vystoupil pouze jediný občan, Karel Havel. Upozornil na postup města při prodeji dvou pozemků v Chudeříně. „Už před několika měsíci jsem na to odbor upozorňoval. Na pozemku jsou inženýrské sítě. Město pozemky prodalo i přes to a nezajistilo si žádné právo přístupu k těmto sítím. Vedoucí odboru nakládání majetku mi pouze řekl, že předpokládá, že bude vše ve stejném režimu jako dřív,“ upozornil v diskuzi zastupitelstvo Karel Havel. Zastupitelé ten den takto prodali 75 metrů čtverečních.

Interpelace zastupitelů

Také v interpelacích zazněl jediný příspěvek. Daniel Volák tlumočil dotazy rodičů, kterým se nelíbí zrušení skateparku ve sportovním  areálu na Lomské. „Skatepark byl odstraněn a rodiče nyní musí vozit své děti na podobná sportoviště do Chomutova nebo Mostu,“ upozornil Daniel Volák a požádal o zpracování písemné odpovědi, zda uplynula doba udržitelnosti původního sportoviště a zda bude ve městě na jiném místě skatepark opět zřízen.

Akční plán rozvoje města Litvínova vzbuzuje mezi politiky rozpaky

„Starostka si nepamatuje a vedoucí odboru neví,“ tak shrnul projednávání Akčního plánu rozvoje města Litvínova pro rok 2017 zastupitel Daniel Volák, když žádal o jeho stažení z programu.

Zastupitelům se nelíbilo, že nebyl akční plán při projednávání řádně okomentován a představen vedoucím odboru investic Pavlem Andrtem. Ten se omezil na konstatování, že je plán složen ze dvou částí. „Součástí je seznam investic pro rok 2017 a zásobník projektů, se kterými se bude odbor dlouhodobě zabývat. Zpracován byl odborem za účasti zástupců všech politických stran,“ řekl vedoucí odboru. Zastupitelé ale neměli výhrady k investiční části akčního plánu. Vadilo jim spíše stanovení indikátorů v části sociálního rozvoje města. „Nesmyslné jsou zejména indikátory v aktivitě ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ NA SÍDLIŠTI JANOV. Jedním z indikátorů je počet přestupků na jednoho obyvatele evidovaných Městskou policií Litvínov. To povede pouze k tomu, že budou strážníci nuceni přivírat nad přestupky oči, aby město tento indikátor naplnilo. Jasně řečeno, pokud město bude chtít, aby se podle akčního plánu situace v Janově zlepšila, stačí, když strážníci nebudou evidovat přestupky. Pak se akční plán města naplní,“ poukázal na jednu z nesrovnalostí Martin Klika (ČSSD). Nesmyslné se stanovení indikátorů zdálo také Danielu Volákovi. „Pokud to není překlep nebo jiná chyba, pak je velmi optimistický také indikátor pro opatření PODPORA ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ. Tento indikátor je stanoven tak, že by se měl zcela vymazat rozdíl mezi výší registrované nezaměstnanosti pro Litvínov a pro Ústecký kraj. Pokud vedoucí odboru reaguje tak, že tady nebyl, a tudíž neví, a starostka města si nepamatuje, pak než tápat je lepší bod stáhnout. Akční plán rozvoje města si žádá dopracování,“ uvedl Daniel Volák. Koalice ale obavy opozice nad nedostatky akčního plánu nesdílela a většinou hlasů ho schválila.

Rozruch kolem pozemků

Pozemky a zase pozemky. To byl jeden ze zásadních sporů mezi koalicí, opozicí a úředníky města na posledním jednání zastupitelstva.

Spory mezi koalicí a opozicí nejprve zahořely po vystoupení Vladimíra Vyhlase, který upozornil na nestandardní postup rady města. V červnu mu rada schválila pronájem pozemku, který je v blízkosti jeho domu. Původní pronajímatel se o pozemek nestará. Pozemek je zanedbaný a majitel domu, který měl pozemek v pronájmu dříve, žije v Praze a do Litvínova se vrací jen občas. Už v listopadu ale rada města změnila názor. Nájemní smlouvu zrušila a pozemek vrátila do nájmu původnímu pronajímateli. „Rada najednou bez jasného důvodu zrušila smlouvu, kterou schválila před třemi měsíci. Buďto neměla pozemek v červnu pronajímat, nebo neměla smlouvu nyní tak ostudně rušit. Navíc za deset dnů od konání rady města nikdo nedal těmto lidem informaci o tom, že je smlouva zrušena. Dozvěděli se to až z internetu,“ poukázal na nesrovnalosti v rozhodování rady města, ve kterém je podle Daniela Voláka tak trochu cítit korupce. Do rady města předkládal návrh zrušit novou a obnovit původní nájemní smlouvu Jiří Fedoriška (ANO). „Pozemek je zcela nelogicky mimo dům Vyhlasových, kterým byl v červnu pronajat. Naopak přiléhá k nemovitosti původních nájemců. Překvapuje mě spekulace o korupci v případě, kdy se postupovalo podle selského rozumu a logiky,“ oponoval Jiří Fedoriška (ANO). „Kde je logika věci, když lidé, kterým pozemek rada opět pronajala, v Litvínově od roku 2009 nežijí a o pozemek se dlouhodobě nestarají,“ nesouhlasil s vysvětlením Daniel Volák. Vyhlasových se nakonec zastal také Vlastimil Doležal (STAN) z koalice. Zastupitelé se dohodli na usnesení, kterým radě města nařizují revokovat sporné usnesení.

Znovu se do sebe koalice s opozicí pustila při projednávání prodeje pozemku na Osadě. Zájemci, manželé Macholdovi, o pozemek požádali v červnu. Záměr prodat pozemek byl řádně vyvěšen až do srpna a jiný zájemce se neobjevil. Teprve dva týdny po stažení záměru prodat pozemek se o něj přihlásila další zájemkyně. Odbor nakládání s majetkem proto zastupitelům a radním navrhl, aby pozemek neprodali ani jednomu ze zájemců. „Druhý zájemce se přihlásil dávno po termínu. Kdyby v té době zasedalo zastupitelstvo, pozemek by prvnímu zájemci prodalo. Nevidím důvod, proč to neudělat teď,“ podivil se nad postupem odboru Martin Klika (ČSSD). „Máme schválené zásady pro prodej. Záměr jsme vyvěsili, nikdo se v termínu neozval, měli jsme pozemek prodat zájemci. Dávno po termínu se ale objeví někdo další, kdo ho chce, a tak to neprodáme? Na co tedy máme zásady, když se jimi neřídíme?“ apeloval na ostatní také Robert Kysela (SNK-ED). Nakonec zastupitelé prodej pozemku původnímu zájemci schválili.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!