Skauti v Mostě se zahnízdí ve svém

0
1318

Minulý týden skončila jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Snahou dosavadních intenzivních jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici SNP Mostě pro potřeby činnosti střediska a jeho oddílů.

Představenstvo společnost INNOGY schválilo prodej svého objektu a mostečtí skauti tak pro svou činnost získají nové prostory. V první fázi budou v objektu v nájmu, poté se celý areál stane jejich majetkem. 
„Celý záměr by se nepodařilo zrealizovat bez výrazné pomoci Skautská nadace Jaroslava Foglara / Czech Scout Foundation, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti a nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka.
Po dlouhých 27 letech od posledního obnovení činnosti skautského hnutí (a vůbec historicky poprvé) se tak v Mostě podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí pro činnost skautských oddílů ve městě i v celém širším okolí a regionu, nejen Ústeckého kraje,“ uvedl Michal Tarant ze skautského střediska v Mostě.

Potenciál objektu je podle něj daleko větší. Již nyní Mostečtí skauti plánují v objektu velké věci. Snahou je otevřít jej (mimo vlastní celoroční činnost oddílů a střediska) pro různé akce a aktivity a příležitosti formálního i neformálního vzdělávání, zájmového setkávání zaměřeného na volnočasové a prorodinné aktivity, workshopy, tvořivé a rukodělné dílny, aj. „Chceme, aby nový skautský dům sloužil a byl naplno využíván, pokud možno, každý den,“ dodal Michal Tarant.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!