Sociální bydlení v Litvínově podle pravidel

0
547

Litvínov má svá pravidla pro zřizování sociálního bydlení. Sociální byty mají být rovnoměrně rozprostřeny po celém městě a bez souhlasu města by neměl žadatel o dotaci na vybudování sociálních bytů uspět.

Pravidla pro udělování souhlasu města s realizací projektu v oblasti sociálního bydlení pro žadatele o dotaci, která radě města předložil odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, jsou platná od 26. 10. 2017. „Na město se obrací společnosti, které chtějí žádat o dotace na výstavbu sociálních bytů. Součástí žádosti je také souhlas města s projektem. Město si muselo stanovit, jaká je potřeba sociálních bytů v Litvínově a kde by měly být. Souhlas města je podmíněn tím, že se příjemce dotace zaváže spolupracovat s městem. Chceme vědět, ve kterých čtvrtích a na jakých místech plánují byty budovat, koho do nich chtějí umístit a kolik takových bytů bude. Chceme ovlivňovat, kdo bude v sociálních bytech v Litvínově bydlet. Naší podmínkou je, aby to byli lidé z Litvínova a nestěhovali se nám sem další lidé v sociální nouzi. Výjimkou mohou být například děti z dětských domovů. Nechceme také koncentrovat sociální bydlení v jedné čtvrti, ale rovnoměrně ho rozdělit po městě,“ vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková.

V současné době má Litvínov 24 běžných nájemních bytů, které nejsou pro účely sociálního bydlení využívány. Celkem je v Litvínově 18 074 bytů, z toho 16 311obydlených. Úřad práce v Litvínově eviduje 680 vyplacených doplatků na bydlení. Dále je v Litvínově 43 lidí bez přístřeší. Celkem se v Litvínově v bytové nouzi nachází 723 domácností. Litvínov počítá do budoucna maximálně s padesáti sociálními byty. Patří mezi ně 10 bytových jednotek od CPI, 10 bytových jednotek, které hodlá vybudovat z dotace město v prostorách penzionu ve Vodní a v místě bývalé restaurace Automat, 6 bytových jednotek na UNO. Počítat podle místostarostky může město také s dalšími cca 8 bytovými jednotkami, které na náměstí Míru vybuduje z dotace Cesta naděje. Do sociálního bydlení, které mohou využívat obyvatelé Litvínova, jsou také zahrnuty ubytovna UNO, byty přidělené v rámci systému prostupného bydlení, ubytovna Šumná, Hotelový dům v ul. Mostecká 2050, bydlení v penzionech pro seniory, dále azylové bydlení v Oseku a v Mostě, ubytovna U Jezera a Seniorpark Meziboří.

Sociální byty podle těchto pravidel nejsou určeny pro sociálně nepřizpůsobivé občany, ale především pro lidi, kteří takovou formu bydlení aktuálně potřebují. Jsou to například senioři, matky samoživitelky nebo mladí lidé, kteří přišli z dětských domovů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!