SOUTĚŽ: Odpovědné firmy, hlaste se!

0
1262

Vedete svou firmu odpovědně ke společnosti nebo máte ve svém okolí takovou firmu, která si zaslouží ocenění za přístup k zaměstnancům? Přihlaste svou společnost nebo firmu, o které si myslíte jen to nejlepší do třetího ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Čas máte do 20. června.

Zájemci můžou v letošním roce soutěžit ve třech kategoriích: podnikatelský subjekt, organizace veřejného sektoru nebo obec. Zvlášť se hodnotí organizace do 250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců a nad 1000 zaměstnanců. Potřebné formuláře a přihlášky jsou k dispozici na www.kr-ustecky.cz nebo na www.hsr-uk.cz.

Třetí ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost byl vyhlášen ve čtvrtek 27. dubna na Krajském úřadu Ústeckého kraje za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a Gabriely Nekolové, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Odborným garantem této soutěže je Rada kvality ČR. Soutěž, ve které mohou firmy představit vše, co nad rámec zákonných povinností dělají pro své zaměstnance a pro celou společnost, se rok od roku těší většímu zájmu ze strany firem. „Do soutěže patří všechny firmy, které podporují komunitní život, podporují region, dělají například akce pro děti zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí, zřídily třeba firemní školku pro své zaměstnance, nebo mají program na podporu bývalých zaměstnanců, seniorů. Při svých cestách po Ústeckém kraji se setkávám s mnoha subjekty různého zaměření a stále častěji vidím, že firmy i instituce přijímají principy společenské odpovědnosti za své. To v dnešní době považuji za velmi pozitivní a jsem ráda, že některé z těchto aktivit můžeme ocenit,“ říká k třetímu ročníku krajské soutěže Gabriela Nekolová. „Společenská odpovědnost se netýká pouze firem, které se věnují byznysu. Myslím, že všechny organizace a právnické osoby jsou odpovědné za dopady své činnosti. Společenská odpovědnost organizací stojí na sociálním, ekonomickém a ekologickém základě a měla by být dobrovolným aktem. To nakonec potvrdily předchozí ročníky, kdy byla tato cena udělována,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Do soutěže se mohou hlásit všechny podnikatelské subjekty, neziskové organizace, spolky i veřejný sektor s působností v Ústeckém kraji. Letošní novinkou je i možnost pro veřejnost posílat tipy na firmu, která se ke svým zaměstnancům a okolí chová se společenskou odpovědností. „My firmu oslovíme a do soutěže ji zařadíme,“ slíbila Gabriela Nekolová. V loňském roce se do soutěže zařadilo 27 firem. „Zájem se každý rok zvyšuje. Letos doufáme, že překročíme třicítku,“ dodává Gabriela Nekolová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!