Sportovci mohou žádat o dotace do konce července

0
128

Blíží se termín ukončení k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na druhé pololetí roku 2019.Ten vyhlásila komise sportu a tělovýchovy prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu. Předmětem žádosti je finanční příspěvek na sportovní činnost dětí a mládeže, seniorů a hendikepovaných. Dále pak na úhradu nájemného ve sportovních a tělovýchovných zařízeních či na zajištění sportovní akce.

Formulář žádosti je k dispozici na www.mesto-most.cz/dotacni-program v elektronické formě na webových stránkách města Mostu, v sekci odbor školství kultury a sportu, záložka formuláře. Své žádosti zasílejte nejpozději do 31. července 2019 na adresu Magistrát města Mostu, odbor ŠKaS, Radniční 1/2, 434 69 Most, případně ji lze doručit osobně do podatelny magistrátu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!