Homerlive
http://www.homerlive.cz/startuje-soutez-pro-seniory-z-usteckeho-kraje/

Startuje soutěž pro seniory z Ústeckého kraje
Hejtman Oldřich Bubeníček vyhlašuje VI. ročník literární soutěže pro seniory v Ústeckém kraji Senior Art 2019. Tématem pro letošní ročník je „Ústecký kraj včera a dnes“ a forma bude opět stejná – poezie (báseň) či próza (povídka).

Zúčastnit se může každý senior nad 60 let, který žije na území regionu, včetně uživatelů služeb domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Termín pro zaslání soutěžních příspěvků je do 30. června 2019 s tím, že slavnostní vyhlášení bude na podzim letošního roku. Soutěžní příspěvky nechť senioři dají do obálky s nápisem „Senior Art 2019“ a pošlou na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Bc. Veronika Jarošová, odbor kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Soutěžní díla se autorům nevracejí.

Další soutěží bude Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje. Přihlášky je nutné poslat do 15. června. Přihláška musí obsahovat výroční zprávu z roku 2018, doklady o spolupráci klubu s městem či jinými organizacemi, propagaci klubu a jeho činnosti a fotodokumentaci z aktivit klubu (výlety, přednášky). „Veškeré doklady nechť kluby posílají poštou na adresu KRS Ústeckého kraje, Dobětická 2333/10, 440 01, Ústí nad Labem,“ zdůraznil předseda KRS Ústeckého kraje Alois Malý.
Post date: 2019-05-01 17:42:56
Post date GMT: 2019-05-01 15:42:56