Starým průmyslovým areálům odzvonilo

0
505

Pro města a obce se rýsuje možnost, jak s pomocí dotace zregenerovat staré průmyslové areály. Místo nevyužívaných a zchátralých objektů vzniknou nové průmyslové zóny a areály vhodné pro rozvoj malého a středního podnikání. Dotační program by měl být vyhlášen v nejbližší době.

V dotačním programu jsou připraveny dvě miliardy korun na sedm let. „V první výzvě si obce rozdělí sto miliónů korun. Je to startovací částka, obce zatím na tento dotační program nejsou připraveny. V dalších výzvách bude částka samozřejmě vyšší,“ říká předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně vládního zmocněnce Gabriela Nekolová. Dotaci mohou obce využít na regeneraci starých průmyslových areálů, ale také na jejich odkoupení. „Jedná se o národní dotační program ministerstva průmyslu. Obce mohou získat až 80 % ze všech nákladů na nákup a regeneraci areálu. Podmínkou je vytvoření nových pracovních míst, případně vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání,“ dodala Gabriela Nekolová. Zregenerované brownfieldy mohou obce pronajmout, ale i prodat. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje prosazuje i další obdobné dotační programy. „Uvědomujeme si, že obce a města trápí i jiné nevyužívané areály a objekty než průmyslové brownfieldy. V rámci programu RESTART Restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje připravujeme i další programy na regeneraci areálů, které není možné dál využívat k podnikání,“ prozradila Gabriela Nekolová.

Města a obce by dostaly možnost žádat o dotaci na odkoupení a regeneraci objektů ve městech, které by mohly sloužit k dalšímu rozvoji městských služeb. „Takových areálů a objektů je ve městech hodně. Města ale nemají peníze na jejich vykoupení, případně na rekonstrukci,“ říká zástupkyně vládního zmocněnce. Dobrým příkladem je bývalá škola ve Smetanově ulici v Litvínově, pro kterou nemá město v současné podobě využití a ani kupce. Další dotační program by se měl týkat využití rekultivovaných území po těžbě. Chceme pomocí tohoto dotačního programu vrátit do rekultivovaných území život. Například Jezera Most a Milada. Po rekultivaci jsou naplněná, ale chybí infrastruktura na jejich březích. Pokud mají lidé jezera využívat a města je mají převzít po rekultivaci, musí vzniknout komunikace, plochy pro výstavbu domů, rekreačních zařízení. To ale nemohou města hradit ze svých rozpočtů. Nový dotační program by měl s revitalizací rekultivovaných území městům pomoci,“ vysvětlila záměr prosadit nový dotační program Gabriela Nekolová.

Do třetice hodlá v rámci RESTARTU Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje prosadit rozšíření programu na demolice vybydlených domů. „Chceme, aby ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušilo pravidla programu, navýšilo prostředky a umožnilo městům a obcím, aby z dotačních peněz umožnilo také výkup prázdných domů. Pro obce je totiž často nepřekonatelnou překážkou to, že prázdný dům nevlastní a v rozpočtu nenajde peníze na jeho vykoupení,“ uzavřela Gabriela Nekolová. (pur)

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!