Homerlive
http://www.homerlive.cz/stop-doplatkum-na-bydleni-se-osvedcuje/

STOP doplatkům na bydlení se osvědčuje
Opatření (tak zvané stop doplatkům na bydlení), které platí v Mostě v několika lokalitách, zatím město rozšiřovat nebude. Nevylučuje ale, že by se tak do budoucna nemohlo stát.

Mostečané se zajímají, proč vyhlášení opatření platí jen v určitých lokalitách. Mají obavy, že díky tomu bude i v relativně klidných, čistých a bezpečných čtvrtích zanedlouho stejná situace jako v dnešních vyloučených lokalitách. Jednoduše proto, že nepřizpůsobiví občané pobírající sociální dávky a dávky na bydlení, se do těchto lokalit začnou stěhovat. „Nevyplácení příspěvku na bydlení novým občanům v daných lokalitách musí být podloženo výskytem sociálně nežádoucích jevů. Právě proto jsme vybírali ty lokality, které se s těmito problémy potýkají. Tam, kde dochází například ke zvýšenému páchání přestupků, požívání alkoholu či omamných látek, kde se vyskytuje násilí, záškoláctví a podobné negativní jevy. Důvodem k zavedení opatření byla snaha omezit migraci rodin, které způsobují uvedené problémy, jak do našeho města, tak v něm samotném,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Opatření platí od konce prosince minulého roku v oblasti Stovky, v lokalitě ulic Javorová, U Věžových domů, K. H. Borovského, M. G. Dobnera či v sedmistovkách. „Opatření se městu osvědčilo, protože se sem už problémoví lidé nestěhují. Je pravdou, že lidé žádají o rozšíření opatření i do dalších oblastí, ty ale my musíme nejprve zmapovat, abychom zjistili, zda tam problémy skutečně jsou. Aby totiž opatření mohlo být v dané oblasti zavedeno, musí se doložit, že tu k nežádoucím jevům skutečně dochází,“ komentovala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Město přesto nevylučuje, že by postupně omezilo sociální příplatky na bydlení i v dalších částech Mostu. V celém městě ale opatření uplatnit nelze. „Lokality, kde se opatření uplatňuje, jsou především v místech, ve kterých vlastní byty majitelé bez osobní vazby k danému bytu, domu, ale i městu. Ti do nich nastěhují kohokoli, pouze za účelem zisku. A takové problémy se ve všech čtvrtích ve městě nevyskytují. Nelze tedy z preventivních důvodů označit za takovou lokalitu celé město,“ vysvětlil primátor a dodal: „Nicméně ověřujeme, zda následkem uvedeného opatření nedochází ke zhoršení situace v jiných částech města a jsme připraveni v případě potřeby lokality rozšířit.“ Nový bič na nepřizpůsobivé mají i v okolních městech a obcích. Některé samosprávy dokonce opatření uplatnily na celé město. „Například Kladno si Opatření obecné povahy zavedlo po celém městě, ale vyšší instance to již zamítly,“ říká primátor Paparega. Rozšíření opatření do celého města by navíc mělo negativní dopad pro majitele nemovitostí. „Pokud bychom tento nástroj uplatnili po celém městě, znehodnotili bychom lidem bydlení. Není to podle nás správná cesta,“ doplnila náměstkyně Stará.
Post date: 2018-04-13 11:32:30
Post date GMT: 2018-04-13 09:32:30