SVS rekonstruuje vodovod za litvínovským zámkem

0
164

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Litvínově, Mostecké ulici, v lokalitě za zámkem, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové délce 363 metrů, na které je napojeno cca. 250 obyvatel. Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude v lokalitě „za hotelovým domem“ po ukončení této stavby realizovat celoplošnou rekonstrukci parkoviště a zpevněných ploch.

 

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika úseky litinového potrubí průměru DN 100 až 250. Nejstarší úseky (DN 100 a 150) pocházejí z roku 1924, dále byl vodovod rozšířen o úsek DN 100 a 150 v roce 1965, a úsek DN 250 v roce 1972. Důvodem rekonstrukce je jak stáří řadů, tak plánovaná investiční akce města Litvínov v této lokalitě.

Kanalizace je zde provedena z betonu DN 500 a kamerová prohlídka ukázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Dojde však k rekonstrukci stávající kanalizační přípojky od stávající uliční vpusti na rohu křižovatky ul. Mostecká a U Zámeckého parku. Tato přípojka bude narušena výstavbou, z důvodu umístění cílové jámy protlaku, proto se počítá s rekonstrukcí kanalizace v délce 42 metrů.

Rekonstrukce bude probíhat v trasách stávajících řadů a bude provedena převážně výkopem, s použitím litinového potrubí průměru DN 80 až 150 v délce 323 metrů. Úsek pod vozovkou ulice Mostecká a pod trasou tramvajového dráhy Most – Litvínov bude proveden bezvýkopově metodou relining v délce 39,76 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. dubna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude v lokalitě „za hotelovým domem“ po ukončení této stavby realizovat celoplošnou rekonstrukci parkoviště a zpevněných ploch.

Stavba je rozdělena na etapy. Etapa I. musí být dokončena nejpozději do 31. 8. 2018. Etapa II. musí být dokončena nejpozději do 30. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!