Homerlive
http://www.homerlive.cz/tramvaje-najely-oproti-planu-mene-kilometru/

Tramvaje najely oproti plánu méně kilometrů
Rada města Litvínova vzala na vědomí zprávu o provozu městské hromadné dopravy za rok 2018, vyčíslení provedených přepravních výkonů a vyúčtování prokazatelných ztrát. Dopravní podnik městu poskytuje dopravní obslužnost na základě smlouvy uzavřené v roce 2009. Za plnění dopravního výkonu je považováno roční plnění ujetých vozokilometrů a tramvajových kilometrů v zájmové oblasti města. V roce 2018 byly skutečně ujeté kilometry v tramvajovém provozu nižší oproti plánovanému rozsahu o 0,26 %. K nesplnění plánovaného objemu ujetých kilometrů došlo z důvodu realizovaných výluk tramvajového provozu. K překročení objemu ujetých kilometrů autobusového provozu došlo z důvodu zavedení náhradní autobusové dopravy za přerušenou tramvajovou dopravu. Prokazatelná ztráta v roce 2018, kterou město Litvínov uhradilo za přepravní činnosti v drážní dopravě, je 21 708 tis. Kč, v autobusové dopravě pak 33 544 tis. Kč. Z toho náklady za MHD činily cca 44 300 tis. Kč a za příměstskou veřejnou linkovou dopravu cca 10 900 tis. Kč.
Post date: 2019-05-07 11:00:31
Post date GMT: 2019-05-07 09:00:31