Tříkrálová sbírka se blíží

0
177

Tříkrálová sbírka 2019 se bude konat na začátku nového roku, v období od 1. do 14. ledna. V naší zemi má tříkrálová koleda dlouhou tradici. Děti z chudých rodin chodívaly se zpěvem a přáním všeho dobrého po vsi, aby si něco přivydělaly, byly lidmi vítány a obdarovávány.

Charita Česká republika obnovila tradici tříkrálových koledníků a umožnila tak široké veřejnosti zapojit se do charitního díla. Získané finanční prostředky jsou tak projevem soucítění lidí s trpícími, důkazem solidarity a odpovědnosti společnosti za potřeby nemocných, handicapovaných, seniorů, matek s dětmi v tísni a dalších lidí v nouzi.

Výtěžek sbírky má široké uplatnění. Je určen na místní projekty například nízkoprahová centra pro děti ze sociálně slabých rodin, zařízení pro seniory, pečovatelskou službu apod. Peníze se dostanou i do konkrétních rodin na nákladné speciální pomůcky a vybavení pro tělesně postižené. Část financí jde ve formě humanitární pomoci do zahraničí, do oblastí postižených přírodními katastrofami, válkou a hladem.

Tříkráloví koledníci zastupují chudé, trpící, strádající a jsou tak symbolem empatie, dobré vůle a pozitivních hodnot naší společnosti. Sbírky se účastní dobrovolníci bez nároku na odměnu, čelí mrazu, únavě, odmítnutí či nepochopení. Proto děkujeme všem lidem, kteří nepřehlíží potřebné, nejsou jim lhostejné osudy trpících a jsou ochotni vnést světlo do života svých bližních.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!