Homerlive
http://www.homerlive.cz/u-zameckeho-parku-se-posouva-investice/

U Zámeckého parku se posouvá investice
Investiční akce se připravovala v koordinaci s investičními akcemi na inženýrských sítích společností SVS, a. s., a ČEZ  již od roku 2016, přičemž oba investoři dokončili rekonstrukci vodovodu, kanalizace a výměnu elektrického vedení v úseku dotčených záměrem rekonstrukce komunikací v první polovině roku 2018. Vše bylo naplánováno tak, aby po dokončení obou staveb město zahájilo stavbu svou, a to rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v celé trase ul. U Zámeckého parku v Litvínově.

Vlivem neočekávaných okolností při investiční přípravě došlo k úpravě harmonogramu. Během inženýrské činnosti jsme narazili především na  problémy s vypořádáním práva umožnit stavbu na pozemcích jiných vlastníků. Znamenalo to přerušení stavebního řízení a doplnění všech požadovaných dokumentů. Stavební řízení bylo zahájeno 25. 6. a 24. 7. proběhlo místní šetření. Nyní již můžeme v dokončení investiční přípravy pokračovat.

Nový (předpokládaný) harmonogram:

  1. 8. 2018            schválení zadávací dokumentace v zastupitelstvu města

  2. 8.–30. 8.          zadávací řízení veřejné zakázky

  3. 8.–15. 9.       vydání pravomocného stavebního povolení

  4. 9.                    schválení vybraného dodavatele v zastupitelstvu města

  5. 9.–30. 9.       lhůta pro podání případných námitek k veřejné zakázce

  6. 10.                    podpis smlouvy o dílo, zahájení realizace


Od 2. 10. proběhne příprava území (geodetické zaměření, vytyčení sítí), samotná realizace stavebních prací proběhne podle klimatických podmínek po jednotlivých částech tak, aby nedošlo k přerušení (nedokončení) dílčí etapy vlivem nevhodných klimatických podmínek během zimního období. Lhůta realizace je jedním z hodnotících kritérií na výběr dodavatele, předpokládá se však 20 týdnů. V letošním roce je prostor pro zhruba 4-6 týdnů, dokončení stavebních prací se podle současného harmonogramu a v závislosti na klimatických

 
Post date: 2018-07-26 20:40:41
Post date GMT: 2018-07-26 18:40:41