Účastníci akademie si odnášejí skvělé zážitky

0
616

Zástupci zaměstnavatelů z regionu, místní samosprávy i státní správy, kteří tvoří Poradní sbor Střední školy Educhem, se sešli a diskutovali o tom, jak nejen radou, ale i konkrétní pomocí přispět k rozvoji školy.

Poradní sbor Střední školy Educhem není pouze formální uskupení. Přenáší na vedení školy konkrétní poznatky přímo z praxe. Vedení školy se tak od potencionálních zaměstnavatelů například včas dozví, jaké další dovednosti a znalosti od absolventů středních škol očekávají a co jim u nastupujících nových zaměstnanců chybí. „Zaměstnavatelé volají po tom, aby absolventi středních škol přicházeli na trh práce se všemi potřebnými kompetencemi. Například, aby měli řidičský průkaz, svářečský kurz nebo Vyhlášku 50/78 Sb, tedy způsobilost v elektrotechnice. Díky Ústeckému kraji jsme se mohli zapojit do projektu INNOSTART, ve kterém se studenty posledních ročníků realizujeme tyto zaměstnavateli žádané aktivity,“ říká Pavel Prošek, statutární ředitel školy.

Poradní sbor ale pomáhá řešit také problémy, se kterými se potýká škola. „Je to například absence motivačního programu pro studenty. V tomto případě nám velmi pomohl Unipetrol, díky jeho podpoře byl vytvořen stipendijní motivační program pro studenty oboru aplikovaná chemie. Konkrétně v pololetí letošního školního roku bylo 25 studentům za dobré výsledky vyplaceno 75 tisíc korun,“ prozradil Pavel Prošek. Pro nastávající období prázdnin pak Unipetrol přišel s dalším motivačním programem. „Nabízíme prázdninovou brigádu pro dva studenty, které škola vybere. Jedná se o velmi zajímavou a dobře placenou práci pro náctileté studenty, kterým se během prázdnin budou věnovat zaměstnanci firmy,“ nabídl škole další motivační prvek Tomáš Herink, který v poradním sboru zastupuje Unipetrol. Škola s Unipetrolem a především Univerzitním centrem VŠCHT Praha UNICRE navázala spolupráci také v oblasti studentských vědeckých programů. Dva studenti se zapojili do Studentské vědecké konference. „Velmi nám pomáhá propojení teoretického vzdělávání s konkrétním firemním prostředím. Příkladem jsou odborné přednášky, které pořádá prostřednictvím svých expertů Unipetrol,“ doplnil Pavel Prošek.

Zaměstnavatelé z regionu, kteří jsou součástí Poradního sboru Střední školy Educhem, ale pomáhají také s materiálním vybavením školy. Za poslední dva roky se v tomto ohledu škola významně posunula vpřed. Další pomoc a podporu, kterou škola od členů poradního sboru žádala, byla činnost v koordinačním týmu při přípravě Školního akčního plánu SŠ Educhem. „Školní akční plán by měl stanovit, o jaké cíle bude v následujícím období škola usilovat a jakým způsobem jich chce dosáhnout. Důležitá je ale pro nás při tvorbě tohoto dokumentu zpětná vazba od zaměstnavatelů a veřejnosti. Nejzásadnější je, aby naše vzdělávání mělo smysl, aby naši absolventi byli na trhu práce žádaní. Chceme proto, aby zaměstnavatelé byli aktivní už při tvorbě tohoto dokumentu. Zapojte se do koordinačního týmu, říkejte nám své názory a připomínky, buďte u toho, když se nastavuje způsob vzdělávání vašich budoucích zaměstnanců,“ vyzvala členy poradního sboru manažerka školy Dagmar Prošková. Zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu její žádosti vyhověli. Stejně tak do Školské rady přibyli nejen zástupci zaměstnavatelů, ale také Úřadu práce ČR a Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V poradním sboru zasedla také Dagmar Waicová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!