Ulice U Zámeckého parku se rozkope, poté dostane nový koberec

0
334

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace se chystá v ulici U Zámeckého parku. Obyvatelé se musejí už v těchto dnech připravit na stavební ruch a částečná omezení. Oprava by měla trvat do konce června letošního roku. Město Most poté plánuje celkovou rekonstrukci povrchů v této ulici.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny uvedeným do provozu v roce 1965. „Řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny, které bylo uvedeno do provozu v roce 1938. Potrubí vykazuje praskliny, netěsné spoje a propady u šachet. Z uvedených důvodů je nutná rekonstrukce,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Severočeská vodárenská Jiří Hladík. Potrubí jsou uložena v asfaltové komunikaci a částečně v přilehlém chodníku.

 

Rekonstrukce kanalizace je rozdělena na dva úseky, jeden o celkové délce zhruba deseti metrů a druhý v dílce sedm a půl metru. Stávající rekonstruovaná kanalizace včetně šachet se odstraní a nahradí novou kanalizací, kde budou také vystrojeny nové kanalizační šachty.

Stávající rekonstruovaný vodovod bude rovněž odstraněn a nahrazen novým řadem ze stejného materiálu a profilu. Na vodovodním řadu bude umístěn jeden nový nadzemní hydrant, který je navržen jako náhrada stávajícího podzemního hydrantu.

„Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Obdobně budou přepojeny i stávající uliční vpusti, které jsou do kanalizace nyní napojeny,“ uvedl dále tiskový mluvčí a dodal: “ Stavební práce začnou v týdnu od 26. února 2018, vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště, a vybudováním provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018.“

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí ČEZ Distribuce a investiční akcí města Litvínov k obnově komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!