Unikátní projekt – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu se představil v Ústí nad Labem

0
160

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času. Pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Šmída se uskutečnilo představení tohoto programu v budově krajského úřadu Ústeckého kraje.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) představuje unikátní možnost pro mladé lidi mezi 14 a 24 lety, jak se v rámci mimoškolních aktivit věnovat komplexnímu rozvoji své osobnosti. Účastníci se na jednotlivých úrovních (bronzové, stříbrné a zlaté) věnují v určitém časovém úseku čtyřem aktivitám – rozvoji talentu, pohybové aktivitě a dobrovolnictví. Danou úroveň završí dobrodružnou expedicí. Zakladatelem se stal v roce 1956 princ Phillip, vévoda z Edinburghu, který chtěl u mladých lidí rozvíjet všestrannost a podpořit je v jejich mimoškolních aktivitách. Program je dlouhodobě podporován britskou královskou rodinou, která celý program zaštiťuje. V prosinci 2017 k příležitosti velké mezinárodní akce, kterou česká kancelář pořádala, navštívil Prahu princ Edward, který ocenil několik desítek českých absolventů zlaté úrovně v budově Senátu České republiky.

Program aktuálně funguje ve sto čtyřiceti státech světa a počet absolventů už překročil jeden milion. V České republice se ho účastní na 3 000 studentů. Každý, kdo se chce zapojit, se může přihlásit v jakémkoli místním centru. Těch je aktuálně na území České republiky více než 170 a kromě škol jsou jimi i další instituce, jako dětské domovy nebo domovy dětí a mládeže. Jak uvádí Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu: „Jedním z hlavních principů programu je, aby byl dostupný všem a mohl se zapojit doopravdy každý mezi 14 a 24 lety. Nezáleží přitom na tom, jaká je jeho fyzická kondice, nebo jakým aktivitám se doposud věnoval. Každý si stanovuje své cíle individuálně a na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE.“ Získaný certifikát je pro účastníky mezinárodně uznávaným potvrzením toho, že mají pevnou vůli a dokáží na sobě pracovat. Často jim tak může dopomoci k zajímavé pracovní příležitosti nebo k získání stipendia na zahraničních univerzitách.

Program je v České republice podporován řadou osobností – mezi nejvýznamnější patrony patří třeba Marek Eben, Dan Přibáň, Lejla Abbasová nebo Klára Nademlýnská, které se v prosinci minulého roku zúčastnily slavnostních předávání DofE certifikátů v Českém muzeu hudby a Knihovně Václava Havla. K neméně důležitým podporovatelům patří i firmy, které podporují Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu jak z hlediska mentoringu a know-how, tak i formou finanční podpory. Na konci minulého roku se do této formy podpory zapojila například Nadace Kooperativy, dlouhodobě pak DofE spolupracuje například s innogy nebo EPH. „Protože u nás v Ústeckém kraji se moc o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu neví, rád bych pomohl s realizací představení programu pro ředitele škol právě v Ústeckém kraji. Konkrétně by se jednalo o naše prostory a záštitu pro tuto akci,“ vyjádřil svůj zájem o tuto formu zážitkového vzdělávání náměstek hejtmana kraje, pan Mgr. Bc. Petr Šmíd. Představení tohoto programu v Ústeckém kraji nebylo první akcí tohoto druhu – v minulosti proběhly podobné regionální akce už v Ostravě a ve Zlíně, kde se setkaly s velkým úspěchem. Na prezentaci a povídání o této zajímavé formě neformálního vzdělávání dorazila kromě ředitelů a zástupců místních škol také Ilyria Brejcha, která program představila z účastnického úhlu pohledu, a Mgr. Marek Winter, koordinátor DofE pro Gymnázium Rumburk. „Jsme moc rádi, že můžeme našim studentům nabízet program DofE, protože bezvadně doplňuje mozaiku školního vyučování. Dovednosti a zkušenosti, které mnohdy jinak chybí, jim rozšiřují obzory pro budoucí život,“ říká Marek, jehož místní centrum už s DofE spolupracuje několik let. Jedním z významných hostů byl také RNDr. Jan Valenta, CEO GasNet, který DofE dlouhodobě podporuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!