Ústecký kraj chce podporovat nadané děti

0
136

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo jednání pracovní skupiny na podporu nadaných dětí. Hlavním tématem setkání byla diskuze o přípravě a zpracování metodiky pro práci s nadanými žáky v Ústeckém kraji. Členové skupiny se zaměřili také na problematiku vzniku center podpory nadání.

Pracovní skupinu založila radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková s cílem vytvoření platformy, která pomůže rozvíjet potenciál nadaných žáků ve školách našeho regionu. V pracovní skupině mají zastoupení kromě zástupců z řad kraje a krajského úřadu také představitelé základních a středních škol, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu České republiky a pedagogicko-psychologické poradny, kteří mají s nadanými žáky velké zkušenosti.
„Úkolem, který jsme dnes splnili, bylo vytvoření metodiky pro práci s nadanými dětmi. Dalším cílem je vytvoření center podpory nadání. Ta budou při školách a budou ukazovat možnosti dobré praxe. Jsem velmi ráda za spolupráci a věřím, že díky ní naši učitelé budou schopni diagnostikovat nadané děti a budou umět lépe s nimi pracovat. Záměrem je mít spokojené žáky a učitele,“ uvedla radní Jindra Zalabáková.
Další setkání pracovní skupiny proběhne v květnu letošního roku na Základní škole T. G. Masaryka ve Štětí, kde budou členové skupiny seznámeni s příklady dobré praxe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!