Homerlive
http://www.homerlive.cz/ustecky-kraj-i-letos-podpori-ujep-castkou-10-milionu-korun/

Ústecký kraj i letos podpoří UJEP částkou 10 milionů korun
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém posledním jednání schválilo podporu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2019. Celkem 10 milionů korun pomůže UJEP realizovat její prioritní aktivity a zároveň těsně spolupracovat s Ústeckým krajem na společných tématech a projektech.

 

 

 

I pro rok 2019 univerzita připravila projekty, které jasně odrážejí společné zájmy s Ústeckým krajem, trendy, které se kraji vyplatí podporovat, a projekty, které budou pro kraj i univerzitu užitečné.

 

Ústecký kraj opět finančně přispěje mladým začínajícím vědcům navýšením jejich doktorandských stipendií a poskytne finance také na zvýšení počtu studentů zdravotnických oborů. Podpořeni budou výzkumníci UJEP při vyvíjení technologií pro ochranu životního prostředí a aktivity filozofické fakulty směrem ke středoškolákům ve smyslu probouzení jejich občanství i budování vztahu k regionu. Přijaty byly také projekty na prevenci sociální exkluze či podporu celoživotního vzdělávání v Ústeckém kraji. Podpořeny budou přírodovědné, technické i umělecké obory UJEP, zelenou dostaly i projekty na dlouhodobou podporu absolventů UJEP, spolupráci UJEP s Užhorodskou národní univerzitou, projekty „Historie podnikání v Ústeckém kraji“ či „Příprava výročí 1420 v Ústeckém kraji“. V plánu jsou, samozřejmě, také další cenné analýzy pro Ústecký kraj.

 

Rámcová smlouva o regionální spolupráci definující každoroční finanční podporu UJEP ze strany Ústeckého kraje byla podepsána v roce 2017. V prvním roce obdržela UJEP 6 milionů korun, v letech dalším to již bylo 10 milionů korun.
Post date: 2019-03-12 09:20:51
Post date GMT: 2019-03-12 08:20:51