Ústecký kraj podpoří dobrovolné hasiče 13 miliony korun

0
347

K čerpání je pro rok 2018 připraveno celkem 13 milionů korun. Tento dotační titul umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení. V loňském roce uspělo celkem 50 žadatelů o dotaci.

 

 

 

O dotaci v rámci Programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, je možno žádat od 1. února 8:00 do 23. února 14:00.

Veškeré informace a formuláře jsou k nalezení na http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744

 

Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je:

 

„Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček (CAS)“

– Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.

 

„Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR –

Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“:

– Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.

 

„Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“

a)Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.

b)Nákup nového dopravního automobilu.

 

„Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS

 

„Podpora obecní policie“

  1. a) Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana.
  2. b) Vybavení služeben Městské policie.
  3. c) Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení.
  4. d) Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.

 

 

Kontaktní osoby: Ing. Marcel Kucr, kucr.m@kr-ustecky.cz, 475 657 118 Ing. Drahoslav Tesař, tesar.d@kr-ustecky.cz, 475 657 113 Čermák Jiří, cermak.j@kr-ustecky.cz, 475 65 7175

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!