Ústecký kraj se může chlubit moderním onkologickým centrem

0
1623

Krajská zdravotní slavnostně zahájila provoz PET centra v ústecké Masarykově nemocnici. PET centrum vzniklo v rámci druhé etapy modernizace pracoviště konvenční nukleární medicíny V Podhájí. Za podpory Ústeckého kraje došlo k zásadní rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT (pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie.

Zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT v pavilonu V Podhájí splňuje komplexní onkologické centrum všechny podmínky. „Jsem rád, že se nám v Ústeckém kraji povedlo zachránit onkologické centrum. Dovolím si říci, že je to jeden z největších úspěchů současného vedení kraje v tomto volebním období. Pro zachování onkologického centra jsme však museli splnit několik podmínek, jak tady na pracovišti v Ústí nad Labem, tak na detašovaném oddělení v chomutovské nemocnici. Jednou z podmínek bylo vybavení onkologických pracovišť, nukleární medicíny novými přístroji a rekonstrukce stávajících prostor, díky které jsme se tu sešli. Zdravotní personál Krajské zdravotní tak má odpovídající přístrojové vybavení a důstojné prostory pro léčbu svých pacientů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Stavební investice včetně bouracích prací, vybudování nové elektroinstalace a další přišla na bezmála 8,5 milionu Kč včetně DPH. Nedílnou součástí uvedení do provozu skeneru PET/CT byla instalace automatických stínících dveří.

Skener PET/CT Krajská zdravotní pořídila za státní dotaci, a to za zhruba 68,5 milionu korun. Dotace činila 85 %. Zbylých 15 % nákladů uhradila Krajská zdravotní z prostředků Ústeckého kraje. „Při PET vyšetření je pacientovi nitrožilně podáno malé množství radioaktivní látky, která se po určitou dobu vychytává v jeho těle. Tato část vyšetření umožňuje posoudit metabolizmus ve tkáních. Při CT vyšetření se naopak využívá rentgenových paprsků, které procházejí tělem pacienta, a následně detailně vykreslí strukturu vyšetřovaných orgánů. Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice nemoci,“ uvedl primář Oddělení nukleární medicíny ústecké Masarykovy nemocnice a chomutovské nemocnice Aleš Chodacki. V pavilonu V Podhájí sídli klinická onkologie, radiační onkologie a konvenční nukleární medicína. Další onko pracoviště sídlí v areálu ústecké Masarykovy nemocnice v ulici Sociální péče. Je jimi onkochirurgie, onkourologie nebo pneumoonkologie.

„Krajská zdravotní má před sebou ještě další nelehký úkol. Vybudování komplexního kardiovaskulárního centra, které by bylo pro obyvatele Ústeckého kraje jednoznačným přínosem. Na jeho potřebnost ukazují studie, kdy splňujeme i podmínku 400 až 500 pacientů ročně indikovaných pro kardiochirurgické výkony. Určitě to bude další trnitá, a možná ještě těžší cesta, než k znovuzískání statutu komplexního onkologického centra, ale obyvatelé našeho kraje si takové zlepšení zdravotní péče jistě zaslouží,“ zmínil předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!