Homerlive
http://www.homerlive.cz/uz-existuje-alternativni-trasa-ropovodu-pres-litvinov/

Už existuje alternativní trasa ropovodu přes Litvínov
Vláda České republiky schválila v roce 2015 dokument „Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1“. Je v něm vymezena trasa nového ropovodu mezi Litvínovem a hranicí ČR/SRN, který má v budoucnu významně posílit energetickou bezpečnost ČR i SRN, zejména při omezení přepravní kapacity jedné z větví ropovodu Družba. Uvedená trasa je součástí projektu mezinárodního ropovodu Litvínov - Spergau, který je projektem společného zájmu (PCI) Evropské unie v oblasti energetiky.

Ústeckému kraji přidělila zmíněná Politika územního rozvoje České republiky za úkol prověřit územní podmínky pro umístění tohoto záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr na území Ústeckého kraje. Kraj tak učinil v rámci přípravy aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve kterých je koridor ropovodu vymezen v souběhu se současným vedením etylénovodu. Nový ropovod by tak procházel zastavěným územím Litvínova, Klínů a Mníšku. Významně by, z pohledu dotčených obcí, zasáhl do vlastnických práv obcí i jejich obyvatel a znamenal by zvýšené bezpečností riziko. Nesouhlas s navrhovaným koridorem vyjádřili litvínovští zastupitelé a schválili vstup města Litvínova do pracovní skupiny (PS), jejíž zřízení navrhl budoucí investor akce, společnost MERO ČR. Pracovní skupina by se měla pokusit nalézt takovou alternativní trasu, která by co nejméně omezovala dotčené subjekty. První schůze PS se konala v úterý 24. července v budově Městského úřadu Litvínov. Zúčastnili se jí zástupci MERO ČR, a. s., vlastníka a provozovatele české části ropovodu Družba a ropovodu IKL a budoucího investora zmíněné stavby, zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dotčených obcí Litvínov, Klíny a Sdružení obcí regionu Krušných hor. Schválen byl statut a jednací řád PS, vedoucí PS byla zvolena starostka Litvínova Kamila Bláhová. Přítomným byl představen alternativní návrh možného řešení prodloužené trasy ropovodu na území ORP Litvínov. Další jednání PS je plánované na 7. září 2018.

„V rámci diskuze jsme se shodli na tom, že na příštím jednání, mimo jiné, vyhodnotíme připomínky společnosti MERO i dalších subjektů zastoupených v PS k námi navrhované změně koridoru ropovodu z Litvínova přes Horní Jiřetín, Novou Ves v Horách ke hranicím v Mníšku, zvážíme rovněž další možné varianty tras,“ říká k závěru první schůzky PS Kamila Bláhová. „Zatím není k dispozici rozhodnutí státu, že bude ropovod v nejbližší době realizován. Koridor je přesto zahrnut do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, se kterou je nutné do budoucna počítat,“ dodává generální ředitel společnosti MERO ČR Stanislav Bruna.

Jak Kamila Bláhová tak Stanislav Bruna hodnotí vznik PS pozitivně. Vzniká tak prostor pro vzájemnou výměnu názorů na budoucí trasu ropovodu, kterou chtějí dotčené obce ovlivnit ve prospěch svých občanů.

 
Post date: 2018-07-25 15:32:20
Post date GMT: 2018-07-25 13:32:20