V chomutovské nemocnici mají novou magnetickou rezonanci

0
303

Radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice má pro své pacienty připraveno zcela nové pracoviště. V přízemí pavilonu C je umístěn vysoce specializovaný přístroj – magnetická rezonance.

V rámci Krajské zdravotní jde o v pořadí již třetí pracoviště pro magnetickou rezonanci. Po Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T) a Nemocnici Teplice. Chomutovská tak bude celkově čtvrtou v Ústeckém kraji.
„Cena díla, tedy vybudování nového pracoviště magnetické rezonance dle veřejné zakázky je 10,5 milionu Kč včetně DPH. Samotná magnetická rezonance 1,5 T se zaměřením také na onkologii a mamocentrum byla pořízena za částku 32 851 956 Kč včetně DPH. Příprava prostor byla financována s investiční podporou Ústeckého kraje a nákup přístroje z dotace Ústeckého kraje – Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016,“ rekapituloval nejdůležitější údaje předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

„Dobrou zprávou je, že Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojová komise, vydala souhlasy s tím, že Krajská zdravotní může zakoupit magnetickou rezonanci také pro své nemocnice v Mostě a Děčíně,“ připomněl dále Jiří Novák.
Pracoviště je umístěno v 1. NP budovy C, konkrétně se jedná o přístavbu podél spojovací chodby mezi radiodiagnostickým oddělením, chirurgickým oddělením a současnou chirurgickou ambulancí.
V rámci stavebních prací došlo ke zcela nové organizaci stávajícího prostoru pro účely provozu pracoviště magnetické rezonance včetně potřebného technického a organizačního zázemí při zachování dosavadních vstupů a únikových cest stávajícího objektu. Součástí pracoviště je vyšetřovna s přístrojem MR kapacity 1,5 Tesla, technické zázemí, ovladovna, pracoviště lékařského popisu, přípravy pacientů a převzetí pacientů z ARO, příjem, převlékací kabinky, čekárna, bezbariérové WC, denní místnost personálu, vyšetřovna urgentního ultrazvuku a archiv.
V rámci realizovaných stavebních prací byly prováděny bourací práce, nové příčky včetně souvisejících úprav povrchů, tzn. nové vnitřní omítky, kazetové podhledy s integrací vnitřního osvětlení a vzduchotechnických zařízení, nové obklady stěn sanitárních prostorů a nové podlahové krytiny dle účelu místností. Osvětlení je z důvodu možných vlivů rozptylového magnetického pole navrženo z nemagnetických materiálů (Al, plast) s LED technologií. Součástí nového vzduchotechniky jsou dva oddělené vzduchotechnické systémy s celkem 7 samostatnými zařízeními. Jeden systém je pro zabezpečení provozu přístroje MR a druhý pro dosažení běžné klimatické pohody celého zázemí.
Dále došlo k výměně výplně stavebních otvorů – konkrétně se uskutečnila výměna stávajících dřevěných oken za nová tepelně izolační plastová okna ve standardu okolních objektů nemocnice. Nedílnou součástí stavebních úprav bylo provedení statického zajištění přístroje, kdy došlo k nahrazení konstrukce stropu nad částí 1. PP zájmového pavilonu.
Investice byly podpořeny Ústeckým krajem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!