V Litvínově najede MHD v roce 2017 méně kilometrů

0
943

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu schválit návrh projektu organizace MHD pro rok 2017 s platností od 1. ledna 2017. Předložený návrh vychází z aktuálně platných jízdních řádů tramvajových a autobusových linek na území města Litvínova. Celkem dojde k poklesu ujetých kilometrů systému MHD oproti předchozímu roku o 11 140 km. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty MHD pro rok 2017 bez přiměřeného zisku činí 41 446 000 Kč, z toho 20 753 000 Kč v autobusovém a 20 693 000 Kč v tramvajovém provozu zajišťovaném pro město Litvínov.

Smlouva o úhradě ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel se uzavírá každoročně a náklady, které se město zavazuje hradit, činí cca 550 000 Kč. Město hradí rozdíl, který vznikne DPmMaL, a.s., v důsledku daru, který město Litvínov poskytuje vybraným skupinám obyvatel v podobě možnosti využití MHD za výhodnějších cenových podmínek. Do vybraných skupin obyvatel patří držitelé Zlaté plakety MUDr. Jánského do 69 let věku, členové Konfederace politických vězňů,

členové Českého svaz bojovníků za svobodu nebo členové PTP – VTNP (pomocné technické prapory – vojenské tábory nucených prací).

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!