V Mostě se zvýšil počet pachatelů a obětí do 14 let – „Seber odvahu – získej dovednosti – braň se“

1
1607

Policie ČR zaznamenala v roce 2017 na Mostecku 44 deliktů spáchaných dětmi do 14 let. Velmi důležité je každé napadení oznámit na policii prostřednictvím tísňové linky 156 nebo 158. Areály škol, okolí OC Central a řada dalších lokalit jsou monitorovány kamerami městské policie se záznamem, které využívá policie ČR jako důkazní materiál. Pachatelé jsou ve většině případů dopadeni díky záznamům z kamer nebo svědeckým výpovědím.

U škol dohlíží na bezpečnost dětí před i po vyučování školní dohledová služba a od července 2017 i asistenti prevence kriminality. V loňském roce preventivní pracovníci přispěli k řešení několika případů šikany nebo napadení a působí také preventivně.

Podle odborníků na bezpečnost a sebeobranu Krav Maga je možné se až 80 procentům útoků vyhnout v případě, že oběti budou vědět, jak se v krizové situaci zachovat. „Proto jsme připravili do Programu prevence kriminality 2018 Ministerstva vnitra projekt „Seber odvahu – získej dovednosti – braň se“, v rámci kterého zveřejníme komplexní informace pro rodiče a děti, jak se v podobných situacích chovat a předejít útoku, jaké mohou využít obranné prostředky a jak událost nahlásit,“ představuje nový preventivní projekt ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. „Součástí projektu bude kurz reálné sebeobrany Krav Maga Junior, kde se děti a mládež naučí, jak se mohou různým nebezpečným situacím vyhnout a v případě, že se to nepodaří, jak se účinně bránit,“ doplnil Jaroslav Hrvol. Podobný projekt město Most připravilo v rámci prevence kriminality pro další zranitelné oběti, jako jsou senioři a ženy.

Dětští pachatelé jsou podle policistů často zaskočeni tím, že je policie dopadne, vyšetřuje a jejich případy řeší speciální soudy, protože spoléhají na to, že nejsou do 15 let trestně odpovědní. V rámci prevence kriminality na školách se proto v letošním roce preventisté městské policie více zaměří na informování dětí o tom, že policie většinu pachatelů dopadne a potrestá.

Když se nezletilé dítě dopustí tzv. „činu jinak trestného“, je pracovník OSPOD přítomen u výslechu dítěte na Policii ČR, poté si zve dítě s rodiči na pohovor, kde zjišťuje jeho rodinné a výchovné poměry, docházku, prospěch apod. Po prošetření činu policií je spis postoupen k okresnímu státnímu zastupitelství, které podává k soudu pro mládež návrh na opatření. Soud pro mládež poté učiní tzv. „opatření potřebná k nápravě dítěte. „Může mu být pak soudem uložena výchovná povinnost, výchovné omezení, např. nenavštěvovat určité akce, zařízení, nestýkat se s určitými osobami nebo se nezdržovat na určitém místě, dále napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochranná výchova nebo ochranné léčení,“ vyjmenovala možnosti řešení trestné činnosti dětí Alexandra Hynešová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu města Mostu.

Preventisté tak dětem s problematickým zázemím a výchovou pomohou si uvědomit důsledky svých činů, které mohou samy vyhodnotit jako „klukovinu“, a od závadového chování je odradit. Stejně budou pracovat s dětmi z problémových lokalit i asistenti prevence kriminality přímo v ulicích.

 

1 komentář

  1. Tipnu si. Policie šetřila tak 1/10 z toho co napáchají malí nevychovatelní občánci a jen se to neprosáklo. Což je tedy asi přes 400 útoků ročně techto nevychovaných na ty vychované. Místo toho, aby se policie, zaplacená z naši nemalých daní, zaměřila na tyto opravdu problémové nedospělce, kteří mimochodem za pár let vyrostou a s nimi i jejich činy, tak budeme učit i ty vychované (děti a seniory) bojovému umění… Jen se tak pro sebe ptám, chováme se k dětem a seniorům správně? NEjsem si tím jistý. Milí malí a starší slušňáci, staňte se míň slušní, protože my „dospělí“ nejsme pro schopni pro vás vychované zajistit bezpečnost na území vašeho bydliště.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!