Homerlive
http://www.homerlive.cz/v-teplicke-nemocnici-pokracuje-rekonstrukce-oddeleni-vznikne-tu-i-zachytka/

V teplické nemocnici pokračuje rekonstrukce oddělení, vznikne tu i záchytka
Krajská zdravotní pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice. Chirurgické oddělení je v současně době přechodně přemístěno do prostor určených pro vybudování záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice. Po rekonstrukci se oddělení přestěhuje zpět a prostory pro stanici tím uvolní.

„Jsem rád, že po dokončení rekonstrukce obou oddělení ukončíme provizoria zde v teplické nemocnici. Ještě před tím sem byla do prostor určených do budoucna pro záchytnou stanici kvůli rekonstrukci přestěhována část neurologického oddělení. Všem pracovníkům patří poděkování, protože pracovat v nouzových podmínkách pro ně nebylo lehké. Cena díla v případě chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení přesahuje 5,5 milionu korun včetně DPH a také tato investiční akce jako každá, ke které Krajská zdravotní přistupuje, je důležitá,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„V nemocnici v Teplicích, stejně jako v dalších čtyřech nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní, probíhá velmi často najednou hned několik investičních akcí. Díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje se to daří i v Teplicích, kde v polovině příštího roku bude dokončen nový pavilon pro centrální operační sály a ještě letos bude hotovo v případě budování urgentního příjmu,“ upozornil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

„Zaměstnanci přestěhování kvůli rekonstrukci berou pozitivně, protože vědí, že se pak vrátí do prostor, které jsou technologicky a stavebně na daleko vyšší úrovni než byly předtím. Vědí, že pro pacienty a personál se komfort zvýší,“ navázal Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče teplické nemocnice.

Protialkoholní záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti už v loňském roce na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní Petrem Fialou. Krajská zdravotní očekává v těchto dnech nabídky uchazečů o realizaci veřejné zakázky.

Informace o rekonstrukci chirurgického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice:

Předmětem části zakázky na stanici 1 chirurgického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování koupelny pro ležící pacienty, ambulance, kanceláře dokumentační sestry a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, výměně povrchů a hygienických zařízení.

Předmětem části zakázky na stanici 9 gynekologicko-porodnického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování dvou nadstandardních pokojů se společnou koupelnou a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, povrchů a hygienických zařízení. Dále jsou nově osazena plastová stěna s dveřmi jako vstup na oddělení. Zhotovitelem prací je SVP Chomutov spol. s r.o. za cenu 5 545 161,02 milionu Kč včetně DPH. Tato investice byla podpořena Ústeckým krajem.
Post date: 2018-08-25 15:56:24
Post date GMT: 2018-08-25 13:56:24