Homerlive
http://www.homerlive.cz/v-usteckem-kraji-byla-vyhlasena-smogova-situace-duvodem-je-vysoka-koncentrace-troposferickeho-ozonu/

V Ústeckém kraji byla vyhlášena smogová situace! Důvodem je vysoká koncentrace troposférického ozonu


Smogová situace kvůli vysoké koncentraci troposférického ozonu platí pro Ústecký kraj do odvolání. Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách se doporučuje zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. 
Post date: 2018-08-02 12:41:04
Post date GMT: 2018-08-02 10:41:04