Homerlive
http://www.homerlive.cz/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-se-zameril-na-umelou-inteligenci/

Veletrh Jak na společné vzdělávání se zaměřil na umělou inteligenci
Ústecký kraj opět po roce uspořádal v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) veletrh „Jak na společné vzdělávání?“. Letošní ročník veletrhu v reakci na aktuální témata nesl podtitul „Jsme připraveni na změny?“. Veletržní program se tak zaměřil například na nástup umělé inteligence či využití různých forem a metod ve výuce.
Hlavním cílem veletrhu Jak na společné vzdělávání? je nabídnout učitelům, ředitelům škol, ostatním pedagogickým pracovníkům a široké veřejnosti, zejména rodičům žáků a studentům pedagogických oborů, z celého Ústeckého kraje nové informace z oblasti společného vzdělávání. Bohatý program návštěvníkům pravidelně nabízí tematické semináře, přednášky i sdílení příkladů a poznatků z praxe týkající se problematiky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen z důvodu handicapu nebo znevýhodnění, ale pozornost je zaměřena také na cílené speciální vzdělávací přístupy k žákům nadaným.


Během veletrhu probíhala v předsálí konferenčních místností prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství a dalších organizací, které se zabývají výrobou pomůcek a poskytováním služeb v oblasti společného vzdělávání. Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si, vyzkoušet i zakoupit pomůcky a vzdělávací materiály či publikace. Zároveň se uskutečnily workshopy k využití různých pomůcek, ale i hraček a obrázkového divadla.


Letošní ročník se konal pod záštitou Jindry Zalabákové, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, a za podpory Jaroslava Koutského, rektora UJEP. Akce proběhla ve spolupráci s Knihovnou Ústeckého kraje a katedrou speciální a sociální pedagogiky pedagogické fakulty UJEP.
Post date: 2023-11-23 11:27:45
Post date GMT: 2023-11-23 10:27:45