Veteráni zůstanou i na novém nádraží

0
401

Litvínov už chystá projektovou dokumentaci na nový dopravní terminál. Stavět by se mohlo začít v příštím roce.

Dopravní terminál postaví Litvínov z dotace a za finančního přispění Ústeckého kraje. Ústecký kraj vybral Litvínov a Klášterec nad Ohří jako prví dvě města, kde by měl být nový dopravní terminál postaven. V celém kraji je vytipováno osm měst, kde je autobusové nádraží zcela nevyhovující a postupně by tu měly vznikat terminály nové. „V současné době již nesplňují požadavky kladené na moderní dopravní uzel, zejména svým stářím, nevyhovujícím technickým a dopravním řešením, neefektivní uspořádání autobusových zastávek a odstavných ploch, problémy s příliš dlouhou docházkovou plochou mezi vlakovým a autobusovým nástupištěm, nedostatečnými parkovacími plochami jak pro osobní automobily, tak například pro taxi službu,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Na výstavbu dopravního terminálu je možné čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. V rámci příprav na realizaci dopravního terminálu v Litvínově byla již v červnu 2015 zpracována územně – technická studie. Původně měl být žadatelem o dotaci Ústecký kraj, to ale není možné. Žadatelem o dotaci na realizaci dopravního terminálu v Litvínově tak bude samotné město Litvínov a nikoli Ústecký kraj. V současné době je už jasný dodavatel projektové dokumentace. Nejvýhodnější nabídkovou cenu 5,7 mil. Kč vč. DPH předložil METROPROJEKT Praha. Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně-technickou studií. Konečná podoba dopravního terminálu bude záviset také na tom, zda město získá všechny potřebné pozemky. „Veterán klub na nádraží zůstane dál. Jsme s jejich činností velmi spokojeni. Rádi bychom ale koupili Jávu a na jejím místě vytvořili parkoviště,“ doplnil místostarosta města Milan Šťovíček.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!