Vodohospodáři zakázali odběr vody z některých vodních toků

0
148

Je sucho a málo vody. Vodohospodáři proto zakázali odběr vody z některých vodních toků na Mostecku. Vzhledem k mimořádné situaci byly zákazy vydány formou veřejné vyhlášky. Magistrát města Mostu zakázal opatřením obecné povahy odběry povolených odběrů vody z Liběšického potoka v k.ú. Liběšice u Želenice a Želenice u Mostu, z Vtelenského potoka v k.ú. Most II a Vtelno a ze Zaječického potoka v k.ú. Bečov u Mostu, Zaječice u Bečova, Bedřichův Světec, Bělušice u Mostu, Vtelno a Skršín. Zákaz povolených odběrů vod z uvedených vodních toků platí od 9. srpna do 31. října 2019. V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude úřadem dalším opatřením obecné povahy zákaz zrušen.

Na území města Mostu byl dalším opatřením obecné povahy vydaným Magistrátem města Mostu pro Vtelenský potok v k.ú. Most II a Vtelno a pro stejné období vydán zákaz všech odběrů, tzn., že pro tento vodní tok platí zákaz jak povolených odběrů, tak i obyčejných odběrů třeba konví. V praxi to znamená, že z Vtelenského potoka tekoucího přes Vtelno až do říčky Srpiny je zakázáno odebírat vodu jakýmkoli způsobem.

Zda dojde k zákazu veškerých odběrů i z Liběšického potoka  v k.ú.  Liběšice u Želenice a Želenice u Mostu a ze Zaječického potoka v k.ú.  Bečov u Mostu, Zaječice u Bečova, Bedřichův Světec, Bělušice u Mostu, Vtelno a Skršín, zaleží na rozhodnutí obcí, jejichž správním územím uvedené vodní toky protékají.

Zákazy odběru povrchových vod byly vydány stavebním úřadem mosteckého magistrátu na základě informace správce povodí, tedy  společnosti Povodí Ohře, státní podnik, že na uvedených vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde v uvedených vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!