Výstavba v nemocnicích Krajské zdravotní pokračuje podle plánu

0
74
Dostavba v areálu chomutovské nemocnice

Významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici Krajské zdravotní pokračují podle harmonogramu. 

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

„Investiční akce takového rozsahu nemají v rámci Krajské zdravotní obdoby. Dostavba tří nemocnic, které jsme nyní svědky, představuje významné zkvalitnění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ uvádí k probíhajícím aktivitám radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví Radim Laibl.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Probíhající investiční akce jsou pro Krajskou zdravotní absolutní prioritou. Účelné dostavby, které ve třech z našich nemocnic v příštím roce dokončíme, posunou naši společnost a nemocnice kupředu a umožní tak pacientům využívat služby odpovídající 21. století. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Rád bych ale vyzdvihl i nasazení stavebníků nejen při snaze o dodržování harmonogramu, ale i jejich spolupráci s vedením nemocnic a Krajské zdravotní,“ říká Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

V areálu Nemocnice Chomutov bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, JIP, ARO a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

„Dění na stavbách v areálech našich nemocnic bedlivě sledujeme. Dokončení investičních akcí dle časového harmonogramu je klíčové pro čerpání dotací. Jsme proto skutečně rádi, že dostavba pokračuje podle plánu,“ dodal generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Investiční akce jsou částečně financovány z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní, a.s., využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V případě výstavby v ústecké nemocnici činí dotace z IROP 500 milionů Kč, v Děčíně a Chomutově je to shodně po 150 milionech Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!